Current Status
Not Enrolled
Price
Gratis
Get Started
Kursus
Materials

Læringspakker

Din uddannelse Styrk din navigation indeholder følgende læringspakker som skal gennemføres i den nævnte rækkefølge:

Velkommen til uddannelsen Personlig Kommunikation  Denne uddannelse giver dig mulighed for at opnå en unik selvindsigt og selvforståelse. Du bliver præsenteret for en række værktøjer, der gør det muligt for dig at blive mere bevidst om dine personlige styrker og bruge dem bevidst.  Du lærer at fokusere på din indre dialog, dine tanker og dine følelser, så de hjælper dig med at nå dine mål i livet.  LÆRINGSMÅLET:  Hovedsigtet med den webbaserede uddannelse Styrk din navigation er, at styrke din emotionelle intelligens (EI). EI er en af de mest afgørende faktorer, når du ønsker at få succes i livet. Det hjælper dig til at få afklaret og nå dine mål.  ”Styrk din navigation” har særligt fokus på at styrke din selvindsigt og selvkontrol. Så du kan lede dig selv og dine beslutninger derhen, hvor de gavner dig. Du vil lære at lede dine tanker og følelser i den retning, du ønsker, så det bliver lettere for dig at kommunikere og handle frem mod dine mål.  Du vil lære hvordan dine tanker og følelser påvirker dig og hvordan samspillet mellem dem påvirker din måde at handle på.  Du indeholder en masse ressourcer. Dette forløb vil hjælpe dig med at finde dem og styrke dine personlige kompetencer i at have dig selv med i det du gør og stå ved dig selv   Tidsforbrug og opbygning  Opstart og opsamling: Du vil sammen med resten af holdet deltage i et opstartsmøde, hvor jeres lærer vil hjælpe med at oprette jeres bruger profiler og give en kort introduktion til Emotionel Intelligens. Derudover vil der være 3 opsamlingsdage hvor I vil snakke om hvilke udfordringer I har mødt og hvad I har lært.  Læringspakker: Du skal gennemføre 1 læringspakke om dagen i uddannelsesperioden, samt udfylde besvarelsen af de værktøjer der hører til læringspakken. Hver læringspakke kan gennemføres på mellem 30-60 minutter.  Opgave: Uddannelsen afsluttes med en obligatorisk afleveringsopgave.  Uddannelsesbevis: Du vil modtage et uddannelsesbevis når din lærer har godkendt din afleveringsopgave.  Adgang til my.indumind.dk: Du vil have adgang til my.indumind.dk til og med d. 31 Januar 2016. Ønsker du fortsat at have adgang derefter, kan du bestille et abonnement hos indumind.dk