EI-NLP Speciale2020-10-17T15:42:45+02:00

EI-NLP Business Practitioner m/Speciale

Målret din EI-NLP Business Practitioner med et speciale og få et skræddersyet forløb tilrettet dit fokus og udviklingsmål.

Uddannelsen er bygget op omkring EI-NLP Business Practitioner uddannelsen. Der planlægges trænings- og sparringsmuligheder mellem modulerne med de deltagende kursister.
Der vil under hele uddannelsesforløbet være en kyndig ekspert tilknyttet, som individuel coach.
Eksperten vil være din sparringspartner og understøtte dig i din læring, udvikling og arbejdet med specialet i løbet af uddannelsesforløbet. Der er planlagt 3 coach/sparringssamtaler á 1 times varighed mellem modulerne. Dertil skal der inden certificering afleveres en essay, der skal godkendes før det er muligt at blive certificeret.
Du kan målrette din Business Practitioner med et speciale i Ledelse, Dit Personlige Lederskab, Coaching, Emotionel Intelligens og Salg.
Uddan dig til skolecoach – bliv skolecoach på din skole

Næste holdopstart

9. november 2020

12 dages uddannelsesforløb

Opstartsmøde inden 1. modul, med afklaring af forløb og fokus
1. Modul: den 9. – 10. nov.
2. Modul: den 30. – 1. dec.
3. Modul: den 11. – 12. jan.
4. Modul: den 1. – 2. feb.
5. Modul: den 22. – 23. feb.
6. Modul: den 15. – 16. marts.

 

3 coachingsessioner 

Kr. 29.895 ekskl. moms

Tilmeld dig
Har du spørgsmål? Skriv, hvis du ønsker at vi skal ringe dig op

FAQ om uddannelsen

Inden uddannelsesstart2020-04-13T10:50:24+02:00

Indledende samtale med deltageren på uddannelsen, deltagerens leder (eller mentor på jobbet) og eksperten fra HUMI. Formålet er her at klarlægge formål og fokus med uddannelsen og specialet. Samtidig planlægges forløbet med de enkelte sparrings- og coachsamtaler mellem modulerne med eksperten og deltageren.

Sparring og coaching2020-04-13T10:52:28+02:00

Der er gennem forløbet, 3 sparrings- /coaching samtaler. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialet nås. Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialet, sparring på opgaven og øvelser, der understøtter læringen og målet.

Aflevering af essay2020-02-19T09:12:47+01:00

Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave. Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med eksperten fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.

Certificering2020-04-13T10:54:35+02:00

Uddannelsen er internationalt certificeret og uddannelsen kræver karakteren bestået i såvel den teoretiske som den praktiske del.

Undervisere2020-02-19T09:11:52+01:00

Den ansvarlig underviser for specialedelen er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Alle konsulenter og coaches der underviser på HUMI’s uddannelser, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udviklingen af den Emotionelle Intelligens.

I prisen er indeholdt2020-04-13T10:55:59+02:00
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • 3 coachingsessioner
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af kursus i vores lokaler i Odense)
 • Mulighed for certificering
 • Mulighed for at fortsætte på Master Practitioner uddannelsen

Tilskud og bruttotræk

Undersøg om det er muligt for dig at opnå tilskud til uddannelsen gennem kompetencefonden/kompetencefonde. Du kan også undersøge muligheden for at indgå en aftale om bruttotræk med din arbejdsplads.

I prisen er indeholdt

Uddannelsesmateriale

 • Der bliver udleveret en uddannelsesmanual
 • Adgang til HUMIs ‘Learning Management System’, hvor deltagerne kan finde øvelser, videoer og materialer
 • Udarbejdelse af logbog igennem forløbet med læringspunkter og refleksioner
 • Bogen ‘Indsigten’ – en enkel guide og introduktion til Emotionel Intelligens og NLP

Træning

 • Mellem de 2 moduler vil der træningssessioner, hvordeltagerne får/giver feedback og træner de enkelte øvelser med hinanden
 • Det er valgfrit at deltage

Webinar

 • Imellem de 2 moduler vil der blive afholdt et 2 timers webinar, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til både det lærte og til specifikke oplevelser fra deres hverdag. Herved sikres det at læringen bliver en integreret del af hverdagen, sammenholdt med den fysiske træning mellem de 2 moduler.
Foruden undervisningsdagene er der planlagt 3 coachingsessioner med den coach/mentor som du får tilknyttet dit specialeforløb.

Undervisere på uddannelsen

Per Konsulent
Per Poulsen
 Master coach og underviser i Emotionel Intelligens og NLP
Mentor

Melanie - HR og coach
Melanie Claire Jørgensen
Uddannet Master i Emotionel Intelligens og NLP
Mentor

Daniella Panduro
Uddannet Master i Emotionel Intelligens og NLP
Skolecoach-mentor

Vi står klar til at hjælpe dig med dit valg af uddannelse

Skriv , hvis du ønsker at vi skal ringe dig op
Close Bitnami banner
Bitnami