Sammen med jer skaber vi fremtidens skole

HUMI har de seneste 15 år afholdt foredrag, kurser, uddannelser, pædagogiske dage og workshops for ledelse, lærer og pædagoger i folkeskoler, friskoler, efterskoler, og specialskoler – med inddragelse af den emotionelle intelligens. Det klare mål er at skabe fremtidens skoler, der fremmer den enkelte elevs læring og udvikling.

Med inddragelse af Emotionel Intelligens vil vi gerne inspirere og motivere jer til at se nye løsninger og muligheder. Gennem en lærende proces og i tæt samspil med ledelse, lærer, pædagoger, forældre og elever sætter vi fokus på at vitalisere læringsfællesskaber, børnesyn, teamsamarbejde, kommunikation, kulturudvikling og forældreinvolvering. Et fundament der sikrer livslang læring, et stærkt tværfagligt samarbejde og relationel koordinering.

Hør Skoleleder Kenneth Bukhave, Nyborg Friskole fortælle om hans oplevelser med HUMI

“Vores samarbejde med HUMI bærer i høj grad præg af stor indsigt i det menneskelige og emotionelle aspekt i organisationer. ​Konsulenternes store evne og indgroede åbenhed i at få os på Nyborg Friskole til, som en samlet enhed, at føle ejerskab over den proces vi er i gang med, har været fantastisk.“​

I samspil designer vi unikke løsninger

At skabe de rigtig rammer for læring og udvikling kræver at vi aktivt kan kontrollere og dermed til- og fravælge visse tanker, følelser og handlinger i vores hverdag.
Vores metode bygger på Emotionel Intelligens, der tager udgangspunkt i, at det er gennem en øget indsigt i og forståelse af dig selv og andre mennesker, der er grundstenen i at styrke relationer, trivsel og derigennem læring.
Vores arbejde med Emotionel Intelligens er praktisk orienteret og handler om at styrke evnen til at opfatte, vurdere og håndtere egne og andres følelser hensigtsmæssigt, både i forhold til en selv og ens relationer.

Specialister på området

Vores indsigt i Emotionel Intelligens kommer fra mere end 15 år med at udvikle mennesker og organisationer.
Vi arbejder med læringsfællesskaber, teamsamarbejder, kultur- & værdiudvikling og kommunikation – og designer altid løsninger, der matcher jeres ønsker og behov for et meningsfyldt læringsmiljø, nu og i fremtiden.

Skolecoachuddannelse

Som de eneste i Danmark, har vi en skolecoachuddannelse, specielt designet til at styrke den enkelte lærer til aktivt at understøtte nye veje med Emotionel Intelligens. En uddannelse der giver et kompetenceløft og styrker det faglige og pædagogiske arbejde, herunder konkrete værktøjer til at styrke den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling, samarbejdet mellem lærer og mellem lærer og forældre. En uddannelse med udgangspunkt i jeres skole og jeres hverdag med fokus på øget læring, mental sundhed og trivsel.

2 dages kulturudvikling med Helhedsskolen

Vi har opnået tydelige resultater som:
 • Elever viser os mere fortrolighed.
 • Udad reagerende adfærd mindskes.
 • Lærerne kan håndtere svære situationer på en, for alle, bedre måde.
 • Børn og unge oplever færre konflikter.
 • Børn og unge oplever et stærkere bånd til lærer/pædagoger og hinanden
Set i bakspejlet er det for mig tankevækkende, hvor naturligt og logisk det er, at følelser altid udgør en stor del af konflikter. Samtidig er det stærkt at se, hvor store positive forandringer, det at møde følelserne åbent, og med forståelse, kan skabe i dagligdagen. 
Relationer er vigtige, dem skal vi bruge på skolen for at skabe bedre social indlæring. Den sociale læring giver overskud til faglighed.
Alt det, for at vores børn og unge, kommer til at leve det liv de ønsker sig. 
En af de største problemstillinger er når forældre, børn og unge, går i følelsen og derigennem siger nogle hårde ting. Så bliver vores træning og redskaber, til ikke selv at gå i følelsen, helt afgørende for vores succes. Efter EI og NLP kan vi nu bevare overblikket og vores professionalisme.
Skoleleder Dennis Vesterskov, Helhedsskolen

Mød Mads Halskov, lærer på Oure Efterskoler

De stærke unge

The Power to Navigate in Life

The education program has proved to be a highly rewarding program. The program was initiated between HUMI, Indumind and Eisbjerghus Efterskole as a project – with funding from  the Danish independent residential school association.
Read more about the project

Spørgsmål kontakt skolekonsulent 

Daniella Panduro

Tlf. +45 52881200
[email protected]

Oplevet udbytte

Emotionel intelligens og NLP i Helhedsskolen.

“Bestyrelsen oplever, at skolens ansatte motiveres og lettes i hverdagen, ved at bruge NLP-tilgangen. Det styrker udviklingen af børnene og øger deres indlæring. Samtidig har NLP nogle effektive værktøjer til at håndtere de konflikter, der naturligt opstår i hverdagen. Det resulterer i, at relationen med børnene bliver stærkere og det arbejdsmæssige pres på lærerne mindskes. ”

Bestyrelsesformand i Natur- og Helhedsskolen Billesbølle, Erling Jensen

Jeg oplever i den grad at kunne indgå i stærkere relationer med eleverne.

”Min NLP uddannelse har løftet mine kompetencer helt vildt. Både mine pædagogiske kompetencer men også mine kompetencer som lærer. Jeg oplever i den grad at kunne indgå i stærkere relationer med eleverne. NLP har været så meget større end jeg overhovedet havde forestillet mig da jeg gik i gang! ”

Skolelærer Dann Guldmann,

Skoleleder; NLP er den uddannelse, der har givet mig mest

“Af de uddannelser jeg har været igennem (studentereksamen, lærereksamen, psykologistudie, diplomuddannelse i ledelse) er min NLP uddannelse den korteste (tidsmæssigt), den med det mindste pensum – og den der har…”

Læs hele referencen

Forandringsprocesser på skemaet i Vanløse

Vanløse skoles udfordringer i personale gruppen, kom på skemaet gennem en organisationsudvikling ved HUMI – og gav både læring og forandringsprocesser.

Læs hele referencen

Et udpluk af forskellige skoler, som vi har arbejdet sammen med

 • Natur og Helhedsskolen Billesbølle, Årup
 • Ejerslykkeskolen, Odense 
 • Skt. Hans Skole, Odense
 • Den selvejende institution skolerne i Oure – Sport & Performance
 • Nyborg Friskole
 • Odense Katedral skole
 • Vanløse Skole, København
 • Odense Kommune v. Tingkærskolen
 • Bjerget Efterskole
 • Skt. Hans Skole
 • Oure Efterskole
 • Eisbjerghus Efterskole
 • Rudolf Steiner Skolen i Odense
 • Danmarks Lærerforening
 • Skovbrynet
 • Rævebakkeskolen
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • UCL – erhvervsskole, Odense