Ekstern konsulent

Heidi er uddannet i salg med speciale i DISC, mennesketyper, relationer, kommunikation samt Fysisk Træner med speciale i motivation.

Heidi har igennem sine mange år som ejerleder i sine egne virksomheder og kursusleder for Hjemmeværnsskolens idrætsuddannelser, udviklet en særlig kompetence i forhold til kommunikation, adfærds profilering, salg og motivation.

Hun anvender værktøjer, som i det daglige samarbejde med din virksomhed, gør udviklings processen mere forståelige, og skaber en følelse af medejerskab for de nye tiltag i kommunikationen.