Hvad er NLP?

NLP skaber stærke relationer gennem selvindsigt, selvkontrol og empati.                 Udover at give dig en personlig indsigt - giver NLP dig en indsigt i andre og i - hvordan kommunikationen påvirker os alle.

NLP lærer dig, at aflæse andre og tilpasse kommunikationen til modtageren - for derigennem at opnå stærke relationer. Det sikrer, at du som privatperson eller i organisationen - løbende vil udvikle og effektivisere de daglige processer - for derigennem at skabe overskud. 

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering, hvor:                           Neuro henviser til menneskets nervesystem og dermed til måden, hvorpå information lagres som hukommelse.                                                                                                               Lingvistisk er den sproglig bearbejdning, der foregår i os. Vores forskellige måder at opfatte det, vi oplever på og hvordan vi sorterer og skaber mening i de modtagne informationer.                                                                                                                             Programmering henviser til vores evne til at ændre eller programmere de opsamlede informationer.

 GRATIS NLP intro kurser                                                                                                          Du er altid velkommen på et af vores gratis NLP intro kurser.                                        Tilmeld dig direkte på her

Kontakt os på 2216 1200 eller direkte her om HUMI's NLP uddannelser.

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

NLP og EI som pædagogisk fundament

"Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og gode erfaringer til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation til eleverne."

Læs hele referencen

Specialskole har gjort NLP og følelsesmæssig intelligens (EI) til del af deres pædagogiske fundament.

NLP motiverer og letter hverdagen

"Det resulterer i, at relationen med børnene bliver stærkere og det arbejdsmæssige pres på lærerene mindskes."

Læs hele referencen

"Det styrker udviklingen af børnene og øger deres indlæring. Samtidig har NLP nogle effektive værktøjer til at håndtere de konflikter, der naturligt opstår i hverdagen."

Det mest lærerige i mit liv!!!

"Jeg vil anbefale denne uddannelse til ALLE, da kommunikation er så stor en del af livet. Og fordi uddannelsen kan bruges i så utrolig mange situationer. For mig har tiden efter jeg mødte NLP været den meste lærerige i mit liv!!!"

Læs hele referencen

David Yeadon udtaler efter sin NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har både privat og forretnignsmæssigt oplevet at NLP er et effektivt værktøj til at opbygge tillid til andre mennesker".

NLP har redskaberne til forståelse

"Metoderne er gode redskaber til at opnå konstruktive og positive resultater via kommunikation, samt indsigt og afklaring af udfordringer". 

Læs hele referencen

Skoleleder oplevede en større forståelse for andre, og fik brugbare værktøjer i forhold til verbal og nonverbal kommunikation efter uddannelse ved HUMI.

NLP er et af de mest geniale værktøjer

"Det sætter mig fri til at møde et andet menneske lige netop der, hvor han/hun er og skabe tillid, som er til stor gavn for os begge..."

Læs hele referencen

"...at man i kommunikation møder andre mennesker med respekt for vores forskellighed...er for mig et af de mest geniale værktøjer..."

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!