Hvad er NLP?

NLP skaber stærke relationer gennem selvindsigt, selvkontrol og empati. Udover at give dig en personlig indsigt giver NLP dig en indsigt i andre og i, hvordan kommunikationen påvirker os alle.
NLP lærer dig, at aflæse andre og tilpasse kommunikationen til modtageren for derigennem at opnå stærke relationer. Det sikrer, at du som privatperson eller i organisationen løbende udvikler og effektiviserer de daglige processer for derigennem at skabe overskud.
NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering, hvor Neuro henviser til menneskets nervesystem og dermed til måden, hvorpå information lagres som hukommelse. Lingvistisk er den sproglig bearbejdning, der foregår i os. Vores forskellige måder at opfatte det, vi oplever på og hvordan vi sorterer og skaber mening i de modtagne informationer. Programmering henviser til vores evne til at ændre eller programmere de opsamlede informationer.

Se video

Vil du vide mere om NLP?

Per Poulsen

Tlf. +45 2834 0350
[email protected]

Læs hvad andre har fået ud af en uddannelse i NLP og Emotionel Intelligens

NLP og Emotionel Intelligens nedbryder de mentale mure

”Det var ikke fordi, at jeg var dårlig til at kommunikere, men jeg kunne godt blive bedre. Grundlæggende ønskede jeg at få redskaber og viden til at kommunikere bedre og mere konkret, så begge parter får noget ud af det”, udtaler Ebbe Bernt

Ebbe Bernt, Direktør i Rask&Rum, og regionsdirektør i BNI

NLP og Emotionel Intelligens spreder ringe i vandet hos Vandcenter Syd

Flere medarbejdere har været på uddannelse i NLP og Emotionel Intelligens. Og det har gjort noget positivt ved dynamikken i teamet på Nordfyn. På både gruppe- og individniveau.

Christian Dindler, Teamleder Vandcenter Syd

Lederuddannelse giver forandrende livslæring

Som nyudnævnt leder, efterspurgte Jeanette Rasmussen en lederuddannelse, som kunne klæde hende på til opgaven og det rolleskifte, som hun stod overfor. Det blev til et skelsættende møde med en Business Practitioner uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP

Jeanette Rasmussen, Leder Langeland Forsyning