Kulturforandring på Vanløse Skole

– en udviklingsproces der skaber resultater

Evaluering, Resultat & Gevinster
Et af de vigtigste resultater igennem forløbet med HUMI var oplevelsen af gensidig forståelse, vigtigheden af at kunne samarbejde på tværs af personligheder og interesser. At kunne benytte de forskellige kompetencer, som før i tiden ville være en udfordring til noget gensidigt positivt. At arbejde sammen mod målet og opnå alle de positive synergi effekter, som findes i alle de stærke kompetencer der findes på arbejdspladsen. Forståelsen af hinanden og hjælpen til gensidig forståelig kommunikation har været en vigtig faktor for Vanløse skole til at nå målene.

Ledelsens oplevelse lige efter og 8 måneder efter forløbet
Fokuspunkt Ændring Måling / Parameter
Værdi for organisationen Lige efter proces er sluttet 8 måneder efter proces Hvorledes er observationerne / målinger foretaget
Fravær faldet med   42,6 % faldet med      46 % Konkrete HR personale tal
Konflikter i dagligdagen faldet med     50 % faldet med      75 % Ledelsens oplevelser / antal pr. måned
Klager fra forældre faldet med     60 % faldet med      80 % Målt på forældre henvendelser/tid
Kultur problem fokus faldet med     45 % faldet med      70 % Ledelsens oplevede ændringer af problem afleveringer i hverdagen
Kultur udviklings fokus steget med 30 % steget med     65 % Ledelsens oplevede stigende antal løsningsforslag i hverdagen
Anerkendelse af ledelse ved medarbejdere steget med

400 %

steget med   600 % Ledelsens oplevede ændringer i antal positiv ros i hverdagen
Innovationer i hverdagen steget med

400 %

steget med   800 % Ledelsens oplevede ændringer i antal af gode ideer i hverdagen