NETVÆRKSUDDANNELSE by HUMI

Introduktion

Målet med uddannelsen er at styrke dine kompetencer og færdigheder indenfor det at netværke og samtidig styrke din faglige og personlige udvikling.

Det er et forløb som giver dig små opgaver, der en af gangen hjælper dig til at ”programmere” dig selv til at påvirke mere effektivt i de relationer (netværk) som du ønsker. Forløbet er udarbejdet som et guidet selvstudie, hvor du selv vil planlægge og gennemføre din uddannelse. 

Har du allerede uddannet dig i Emotionel intelligens og NLP, vil dit udbytte af denne uddannelse styrke dine kompetencer endnu mere og give dig en masse spændende muligheder for at træne og forfine dine kompetencer. Deltager du uden disse uddannelser vil du få en oplevelse af hvor effektivt det er at arbejde med en simpel praktisk uddannelse.

Den grundlæggende del af uddannelsen strækker sig over 3 – 6 måneder. I den periode vil du modtage en række opgaver. Du vil samtidig modtage vejledning og sparring til at styrke dig i at løse de enkelte opgaver. Gennem forløbet vil du opleve at blive en stærkere og mere succesfuld netværkspåvirker – et skridt af gangen.

Første del omhandler 6 opgaver som du kan arbejde med i en periode på 1-2 uger af gangen. Her er det vigtigt at du holder flow eller momentum, da det sikrer din succes. Anden del er bygget op omkring 4 opgaver. 

DIT ENGAGEMENT x DIN TID x DINE KOMPETENCER = DIT RESULTAT

Den tid du prioriterer vil i kombination med dit allerede eksisterende niveau af kompetencer, som menneskelig indsigt, kommunikation (internt og eksternt), Emotionel Intelligens (særligt tillid til egne evner, kendskab til selv motivation) afgøre, hvor hurtigt du vil udvikle dine færdigheder.

Det er vigtigt at du planlægger din tid realistisk og holder de tidsaftaler du laver med dig selv igennem forløbet. Herved vil dine kompetencer udvikle sig i takt med at du fokuserer på de forskellige opgaver.

Pris kr. 1.995 + moms og indbefatter 10 opgaver herunder løbende sparring og rådgivning på de enkelte opgaver. 

Det vil være muligt at tilkøbe individuelle coachingtimer for at styrke din påvirkning yderligere.

Spørgsmål kontakt

Per Poulsen

Tlf. +45 2834 0350
[email protected]