Skole / undervisning

Nederst på denne side finder du referencer fra kunder i skole / undervisnings branchen.

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

Fra eksamensangst til et 12 tal

"Fra at være meget nervøs og slet ikke kunne overskue eksamen, gik det så godt som det overhovedet kunne; jeg kunne tænke klart, være fokuseret, havde nærvær under eksamen og fik derved et 12 tal"

Læs hele referencen

Susanne var træt af at være bange for eksamen og af at få dårlige karakterer. Hun ønskede at få hjælp til at klare eksamens situationen og få nogle redskaber til, hvad hun kunne gøre anderledes.

Fra tom hjerne til overskud og overblik

"Jeg har ALDRIG følt mig så klar i hovedet, ovenpå og i det hele taget TOP-motiveret til at have det godt under eksamen og til at præstere mit bedste. Jeg fik 12 til eksamen, hvilket jeg aldrig har prøvet før."

Læs hele referencen

Kristine gik på 20 min. fra tanketom hjerne til at være klar og ovenpå.

Fra eksamensskræk til selvsikkerhed

"Hendes eksaminator til denne succesfulde eksamen havde også været hendes eksaminator til en anden eksamen - før jeres session - og hun havde sagt, at det var en helt anden pige - fyldt med selvsikkerhed, der havde stået foran hende her anden gang"

Læs hele referencen

Ung pige til studentereksamen havde samme eksaminator til 2 forskellige eksamener. En før coachsessionen og en efter.

Psykolog mener det HUMI kan er unikt

”Jeg har også oplevet at stå overfor meget vanskelige, og i min tidligere terminologi umulige, kommunikative opgaver, at være total handlingslammet og ude af stand til at sætte ord sammen til en sætning, og så kunne træde ind i mødelokalet, rolig, føle rummet var mit og så klart at kunne kommunikere mit budskab igennem, så det fungerede.”

Læs hele referencen

Pia mener det HUMI kan er unikt. Pia er selv psykolog og har samarbejdet med andre psykologer og coaches i forbindelse med sit arbejde.

NLP har løftet mine kompetencer

"NLP har været så meget større end jeg overhovedet havde forestillet mig, da jeg gik i gang!"

Læs hele referencen

"Jeg oplever i den grad at kunne indgå i stærkere relationer med eleverne, samtidig kommer det helt bag på mig, hvor meget NLP uddannelsen har givet mig i mit liv."

NLP giver færre konflikter

"Det har for os, alt i alt, betydet en væsentlig forøgelse af tilgangen af elever til netop vores skole. Og jeg har aftalt med vores bestyrelse, at alle fast ansatte skal uddannes i NLP, for at understøtte vores pædagogiske fundament yderligere."

Læs hele referencen

"Vi har i dag væsentligt færre konflikter. Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og god erfaring til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation med eleverne."

NLP og EI som pædagogisk fundament

"Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og gode erfaringer til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation til eleverne."

Læs hele referencen

Specialskole har gjort NLP og følelsesmæssig intelligens (EI) til del af deres pædagogiske fundament.

NLP har styrket mit lederskab

"NLP har styrket mit lederskab, styrket min kommunikation i min ledelsesrolle og har styrket den måde, jeg kan være sparringspartner for mit personale på."

 

Læs hele referencen

Forandringsledelse i Helhedsskolen har styrket lederskabet, og er en styrkelse i relationen til de ansatte.

NLP motiverer og letter hverdagen

"Det resulterer i, at relationen med børnene bliver stærkere og det arbejdsmæssige pres på lærerene mindskes."

Læs hele referencen

"Det styrker udviklingen af børnene og øger deres indlæring. Samtidig har NLP nogle effektive værktøjer til at håndtere de konflikter, der naturligt opstår i hverdagen."

Bevarer overblikket og professionalismen

"Vi kan nu bevare overblikket og vores professionalisme. Vi glæder os hver dag over, at kunne træne og bliver bedre. På den måde er vi stolte over at kunne give vores pædagogiske linie, med følelsesmæssig intelligens og NLP, videre til vores familier, plejefamilier og opholdssteder."

Læs hele referencen

"En af de største problemstillinger i vores arbejde, er når forældre, børn og unge, går i følelsen og derigennem siger nogle hårde ting, og i værste tilfælde bliver fysisk voldsomme. Så bliver vores træning og redskaber, til ikke selv at gå i følelsen, helt afgørende for vores succes."

NLP har redskaberne til forståelse

"Metoderne er gode redskaber til at opnå konstruktive og positive resultater via kommunikation, samt indsigt og afklaring af udfordringer". 

Læs hele referencen

Skoleleder oplevede en større forståelse for andre, og fik brugbare værktøjer i forhold til verbal og nonverbal kommunikation efter uddannelse ved HUMI.

NLP - den uddannelse der har givet mig mest

"Af de uddannelser jeg har været igennem (studentereksamen, lærereksamen, psykologistudie, diplomuddannelse i ledelse) er min NLP uddannelse den korteste (tidsmæssigt), den med det mindste pensum - og den der har givet mig flest redskaber, størst indsigt og udvikling, fagligt og personligt!"

Læs hele referencen

Psykolog og skoleder: "Denne her uddannelse ender ikke op med et antal bøger i reolen, notater i mapper - den lægger sig ind under huden og er med fremover i ens tanker, handlinger og følelser".

NLP er direkte anvendelig i hverdagen

"Forløbet har givet mig en fornyet energi i forhold til mit arbejde, hvor jeg oplever, at der ikke er en udfordring, der er for stor. Min nye indsigt giver mig troen på, at jeg har evnen til at få afsluttet enhver opgave tilfredsstillende".

Læs hele referencen

Kommunikations uddannelsen gav energi til at indgå i forandringsprocesser i en travl hverdag, og få løst arbejdsopgaverne på en ny og effektiv måde.

Fra udfordringer til udvikling

"Udfordringen heri var, at ændre den overordnede oplevelse, af at arbejde på Vanløse Skole, således at kommunikationen mellem medarbejdere blev respektfuldt og mere professionelt. Medarbejderne skulle blive meget mere bevidste om hinandens kompetencer, at forskellighederne medarbejderne imellem ikke skulle blive et problem men en styrke."

Læs hele referencen

Vanløse skole havde store personalemæssige udfordringer, og fik hjælp via en organisationsudvikling ved HUMI.

NLP intro blev startskuddet til organisationsudvikling

"I første omgang var ledelsens opfattelse, at tilgangen til at bruge NLP til udfordringen, ikke passede til den konkrete sag. Men HUMI’s tilbud om et gratis intro kursus på 3 timer en aften var alligevel et forsøg værd. Allerede efter en ½ time på introen, blev oplevelsen af at HUMI kunne noget, som ville have en klar effekt på udfordringen dog åbenlys."

Læs hele referencen

HUMI's tilbud om en gratis NLP introduktions aften for de ansatte, blev starten på læring og forandringsprocesser i Vanløse.

Anerkendelse, forståelse og tydelig kommunikation

"Et af de vigtigste resultater igennem forløbet med HUMI var oplevelsen af gensidig forståelse, vigtigheden af at kunne samarbejde på tværs af personligheder og interesser. At kunne benytte de forskellige kompetencer, som før i tiden ville være en udfordring til noget gensidigt positivt. At arbejde sammen mod målet og opnå alle de positive synergi effekter, som findes i alle de stærke kompetencer der findes på arbejdspladsen. Forståelsen af hinanden og hjælpen til gensidig forståelig kommunikation har været en vigtig faktor for Vanløse skole til at nå målene."

Læs hele referencen

Klar, tydelig og forståelig kommunikation samt en gensidig anerkendende tilgang til kollegerne, har været en del af vejen frem for Vejen - og ud af de personalemæssige udfordringer de stod over for.

Forandringsprocesser på skemaet i Vanløse

"Undervejs i processen har der været mange oplevelser, de stærkeste var oplevelsen at finde ud af, hvor kompleks situationen var og hvor mange niveauer der egentligt var i udfordringen. Den løbende evaluering og coaching/sparring undervejs var en altafgørende faktor i den positive udvikling i processen. De redskaber som blev tilgængelige til at løse de konkrete udfordringer var virkelig brugbare for Vanløse skole og faldt i tråd med de ønsker og behov der var før processen blev startet." 

Læs hele referencen

Vanløse skoles udfordringer i personale gruppen, kom på skemaet gennem en organisationsudvikling ved HUMI - og gav både læring og forandringsprocesser.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!