Kommunikation generelt

Nederst på denne side finder du referencer fra kunder HUMI har hjulpet med at optimere og udvikle deres kommunikation generelt.  

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

Psykolog mener det HUMI kan er unikt

”Jeg har også oplevet at stå overfor meget vanskelige, og i min tidligere terminologi umulige, kommunikative opgaver, at være total handlingslammet og ude af stand til at sætte ord sammen til en sætning, og så kunne træde ind i mødelokalet, rolig, føle rummet var mit og så klart at kunne kommunikere mit budskab igennem, så det fungerede.”

Læs hele referencen

Pia mener det HUMI kan er unikt. Pia er selv psykolog og har samarbejdet med andre psykologer og coaches i forbindelse med sit arbejde.

NLP har løftet mine kompetencer

"NLP har været så meget større end jeg overhovedet havde forestillet mig, da jeg gik i gang!"

Læs hele referencen

"Jeg oplever i den grad at kunne indgå i stærkere relationer med eleverne, samtidig kommer det helt bag på mig, hvor meget NLP uddannelsen har givet mig i mit liv."

Professionel kommunikation giver positivitet

"Kommunikation; at kunne læse og bruge kropssproget sammen med en mere forstående og positiv indgangsvinkel til kunder, kollegaer, ansatte etc..har medført at møder, diskussioner, m.m. forløber i en meget bedre tone."

Læs hele referencen

NLP uddannelsen hos HUMI gav Thomas værktøjerne til professionel kommunikation.

Kommunikations uddannelse gav øget salg

"Tidligere var min succesrate på et få huse ind på 70 %. Det var meget højt, når vi tager i betragtning, at der i gennemsnit er 3 mæglere ude på hvert hus. Siden uddannelsen har min succesrate været på 85%"

Læs hele referencen

"Markante på den måde at jeg pludselig kunne stoppe op, og ud fra kundens kommunikation, ændre min strategi midt i dialogen. Med denne evne har jeg nu landet store kunder som jeg tidligere ville have mistet. Jeg kan simpelthen, på en tillidsfuld måde, møde dem der hvor de er lige nu."

Uddannelse ved HUMI er 'Value for Money'

"Det er givende, både på arbejde og på hjemmefronten. Samtidig giver uddannelsen en god selvforståelse og skærper dine kommunikative evner". 

Læs hele referencen

Per tog en NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har gennem hele mit arbejdsliv deltaget på mange kurser, men ingen kurser eller uddannelser har givet mig så meget tilbage..."

Det mest lærerige i mit liv!!!

"Jeg vil anbefale denne uddannelse til ALLE, da kommunikation er så stor en del af livet. Og fordi uddannelsen kan bruges i så utrolig mange situationer. For mig har tiden efter jeg mødte NLP været den meste lærerige i mit liv!!!"

Læs hele referencen

David Yeadon udtaler efter sin NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har både privat og forretnignsmæssigt oplevet at NLP er et effektivt værktøj til at opbygge tillid til andre mennesker".

NLP gjorde jeg kunne hjælpe hende

"NLP hjalp mig til at hjælpe underviseren til at forstå hvilke signaler hun egentlig sendte ud, og hvad de gør ved hele holdet. Det på en måde, så hun som underviser kunne bruge det til at udvikle sig selv".

Læs hele referencen

Datter sendte efterfølgende sms til sin mor: "...efter ud har snakket med XXX er det blevet helt anderledes og alle er glade <3 du har virkelig ændret hverdagen for os alle <3 tusinde tak dejlige mor"

Deltag og vurder selv!

"Deltag og vurder selv! Det koster dig intet andet end nogle få timer af dit liv, og jeg lover dig...Du får noget at reflektere over efterfølgende - På den fede måde!"

Læs hele referencen

Brian blev anbefalet at deltage på en af HUMIs gratis NLP intro aftener: "Det var en oplevelse at deltage!"

Berigende aften der gav stof til eftertanke!

"...har lært mere på 3 timers NLP introaften, end på 2 års jura.."

Læs hele referencen

Forskellige deltagere på HUMIs Gratis Mini NLP kursus fortæller om inspiration, eftertanke og stort udbytte.

Kommunikations uddannelse har forbedret mit liv

"Er overbevist om mange dagligdags udfordringer og stress niveauet ville blive minimeret hos mange. Jeg vil vove og påstå min livskvalitet er forbedret efter NLP". 

Læs hele referencen

Efter uddannelse som Business Practitioner oplevede deltager, en klart forbedret livskvalitet og en mere anerkendende tilgang til sig selv, kolleger og familie.

En gratis aften var starten på en positiv udvikling

"Mit grundlag for at gå til mødet var arbejdsmæssigt. Som sælger ønskede jeg at forstå andres verdensbillede og få værktøjer til at udvikle mig positivt i mit job...derudover havde jeg brug for at lære at være mig selv tro og ha' det godt med det".

Læs hele referencen

Personligt og arbejdsmæssigt har NLP startet en positiv udvikling og forandring.

NLP bragte os tættere sammen som familie

"Vi er, som familie, langt tættere i dag, fordi vores syn på livet er blevet så meget mere ens og det er noget vi mærker hver eneste dag. Og for det er jeg HUMI og NLP meget taknemmelig". 

Læs hele referencen

NLP gav et tættere forhold og øget forståelse til familiens børn - og dermed en langt bedre og tættere relation.

NLP gav større tolerance og forståelse

"et markant mere harmonisk og lykkeligt forhold til min partner grundet bedre kommunikation". 

"...et generelt mere positivt syn på livet - bl.a. som følge af større tolerance og forståelse for mennesker..."

Læs hele referencen

Line fik et generelt mere positivt livssyn og et bedre forhold til sin partner, efter en kommunikations uddannelse hos HUMI.

Uddannelse med garanteret gevinst

"Jeg har fået en værktøjs kasse fyldt med muligheder for personlig udvikling, og løsninger på livets udfordringer, som jeg dagligt har glæde af.... Jeg har oplevet et kursusforløb der var meget anderledes end hvad jeg tidligere har deltaget i. Enhver deltager vil efter min bedste overbevisning - umuligt kunne gå tomhændet hjem". 

Læs hele referencen

Lars Bo Lindegaard Poulsen oplevede store forandringer forretningsmæssigt og i høj grad på det personlige plan.

NLP har redskaberne til forståelse

"Metoderne er gode redskaber til at opnå konstruktive og positive resultater via kommunikation, samt indsigt og afklaring af udfordringer". 

Læs hele referencen

Skoleleder oplevede en større forståelse for andre, og fik brugbare værktøjer i forhold til verbal og nonverbal kommunikation efter uddannelse ved HUMI.

NLP - den uddannelse der har givet mig mest

"Af de uddannelser jeg har været igennem (studentereksamen, lærereksamen, psykologistudie, diplomuddannelse i ledelse) er min NLP uddannelse den korteste (tidsmæssigt), den med det mindste pensum - og den der har givet mig flest redskaber, størst indsigt og udvikling, fagligt og personligt!"

Læs hele referencen

Psykolog og skoleder: "Denne her uddannelse ender ikke op med et antal bøger i reolen, notater i mapper - den lægger sig ind under huden og er med fremover i ens tanker, handlinger og følelser".

En unik 'værktøjskasse'

"Som coach og menneske har jeg via NLP fået en unik 'værktøjskasse', som vil hjælpe og styrke mig på min vej gennem livet".

Læs hele referencen

Henrik Sangild fortæller at NLP har givet ham yderligere muligheder og gevinster via den måde han tilgår sig selv, hans kolleger, venner og familie på.

Mere overskud og glæde

"Det vigtigste for mig er nok, at jeg har ændret min kommunikation med mig selv. At jeg nu kommunikere mere positivt og tillidsfuldt til mig selv, har gjort jeg har mere overskudog er gladere".

Læs hele referencen

Deltager på kommunikations uddannelse hos HUMI oplever mere overskud, glæde og får en masse positiv feedback fra sine relationer.

NLP er direkte anvendelig i hverdagen

"Forløbet har givet mig en fornyet energi i forhold til mit arbejde, hvor jeg oplever, at der ikke er en udfordring, der er for stor. Min nye indsigt giver mig troen på, at jeg har evnen til at få afsluttet enhver opgave tilfredsstillende".

Læs hele referencen

Kommunikations uddannelsen gav energi til at indgå i forandringsprocesser i en travl hverdag, og få løst arbejdsopgaverne på en ny og effektiv måde.

Leders team ligger nu blandt de bedste i firmaet

"Jeg leder 16 medarbejdere, som nu giver mig tydelig positiv feedback. De udviser langt større glæde og gejst i jobbet, og vores team ligger nu blandt de bedste i firmaet".

Læs hele referencen

Gennem sin coach uddannelse og professionel kommunikation, har Jan kunnet hjælpe og optimere sine ansatte i teamet.

Mine kommunikative evner udvides

"Jeg fik mine redskaber tunet og udbyttet på masteren og oplevet hvordan min rummelighed, forståelse for andre, og evne til at kommunikere klart, udvides. 

Læs hele referencen

Efter nogle år blev kommunikations uddannelsen som Business Practitioner fulgt op af en Master, hvilket gav et øget fokus på sprog og kommunikation.

Der er nu værktøjer til alle situationer i mit liv

"Værktøjskassen er så stor, at der er værktøj til alle tænkelige situationer i mit liv - og jeg kan udbygge den i det uendelige". 

 

Læs hele referencen

Master coach uddannelsen giver endnu flere muligheder og redskaber, for anerkendende tilgang, professionel kommunikation og positive forandringsprocesser.

Fokus på kommunikation

"Det skete igennem fokus på kropssprog, stemmeføring og gensidig empatisk forståelse for hinandens synspunkter. Det gjorde at konkrete problemstillinger blev vendt fra noget negativt til noget positivt."

Læs hele referencen

"Igennem højere grad af nærvær, troværdighed og den mere lyttende tilgang er der kommet meget større bevidst fokus på kommunikation i dagligdagen."

Fra udfordringer til udvikling

"Udfordringen heri var, at ændre den overordnede oplevelse, af at arbejde på Vanløse Skole, således at kommunikationen mellem medarbejdere blev respektfuldt og mere professionelt. Medarbejderne skulle blive meget mere bevidste om hinandens kompetencer, at forskellighederne medarbejderne imellem ikke skulle blive et problem men en styrke."

Læs hele referencen

Vanløse skole havde store personalemæssige udfordringer, og fik hjælp via en organisationsudvikling ved HUMI.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!