Organisationsproblemer

Nederst på denne side finder du referencer fra virksomheder og organisationer HUMI har hjulpet med at løse forskellige organisationsproblemer.   

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

Organisationsudvikling gav team ånd

"De har siden seminaret haft betydeligt højere humør i pressede situationer, de støtter hinanden på tværs, deres indstilling er i top, og de er bare gladere"

Læs hele referencen

"Teamet har virkelig rykket sig; som team og hver især. Det bedste er, at det holder ved"

HUMI hjalp os med at nå vores mål

"Certainly a journey which is ongoing and actually never ends. I strongly recommend Per and his HUMI team to other companies which are about to start or already started a similar journey"

Læs hele referencen

Thomas, CEO & Country President Denmark, fortæller at HUMI har hjulpet dem, fra at være en virksomhed der måler trivsel på tilfredsstillende resultater til, at inddrage de ansatte og spørge dem til råds.

Nu tror vi på, at vi kan, hvad vi vil

"Det var en kæmpe oplevelse at være med i denne proces - hvor vi forandrer vaner og mønstre, til fordel for børn, forældre og os selv!"

Læs hele referencen

Bestyrelsesformand: Det er fantastisk at fornemme den fælles glæde og troen på, at "vi kan, hvad vi vil!"

Organisationsudvikling i to intensive dage

"Tak til alle som bidrog, tak til bestyrelsen for opbakningen, og tak til HUMI for et særdeles godt program – I var 100% på til sidste sekund."

Læs hele referencen

"Vi fik i fællesskabets ånd, lagt rammerne for "vores" kultur i institutionen. Jeg glæder mig til sammen med kollegerne at udføre kulturen i praksis."

Succesfuld forandringsledelse i Schneider

”HUMI samlede derpå et team på 4 HUMI konsulenter og vi startede den 1. feedbacksession op blot 10 dage efter mødet med Per. Derpå gik det ellers slag i slag med i alt 25 feedbacksessioner på en måned, som blev samlet op i en rapport, der gav os det samlede overblik. Det var en rigtig god oplevelse.”

Læs hele referencen

HUMI skabte hurtigt et overblik og allerede efter 10 dage gik forandringsledelsen i gang med 4 HUMI konsulenter, der sikrede og fasciliterede processen.

Forandringsledelse og HUMI gav meget mere end forventet

”Vi fik årsager og konsekvenser på bordet … topledelsen og hver enkelt leder modtog en rapport samt coaching på egen ledelse og deres teams feedback. Med afsæt heri kunne vi påbegynde både personlig lederudvikling og udvikling af ledelseskulturen.”

Læs hele referencen

”Som udgangspunkt ønskede jeg 'blot' at få medarbejderne til at sige, hvad de mente med det medarbejdertilfredshedsresultat, de havde sendt til ledelsen.”

Nøglen til succes er involvering og ansvar

”På gruppessessioner af 3 – 4 sessioners varighed kom medarbejderne hele vejen rundt om de ting i hverdagen der påvirkede dem. De beskrev blandt andet hvad de mener, der skal til for at ændre situationen, herunder hvad Schneider skal bidrage med og hvad de selv kan bidrage med.

Det er nu ikke blot ledelsen, der har et ansvar og skal have svar på det hele. Medarbejderne har ligeledes et ansvar”.  

Læs hele referencen

"Således kunne bolden løftes i fællesskab. Det er nu ikke blot ledelsen, der har et ansvar og skal have svar på det hele. Medarbejderne har ligeledes et ansvar."

Bevarer overblikket og professionalismen

"Vi kan nu bevare overblikket og vores professionalisme. Vi glæder os hver dag over, at kunne træne og bliver bedre. På den måde er vi stolte over at kunne give vores pædagogiske linie, med følelsesmæssig intelligens og NLP, videre til vores familier, plejefamilier og opholdssteder."

Læs hele referencen

"En af de største problemstillinger i vores arbejde, er når forældre, børn og unge, går i følelsen og derigennem siger nogle hårde ting, og i værste tilfælde bliver fysisk voldsomme. Så bliver vores træning og redskaber, til ikke selv at gå i følelsen, helt afgørende for vores succes."

Fra udfordringer til udvikling

"Udfordringen heri var, at ændre den overordnede oplevelse, af at arbejde på Vanløse Skole, således at kommunikationen mellem medarbejdere blev respektfuldt og mere professionelt. Medarbejderne skulle blive meget mere bevidste om hinandens kompetencer, at forskellighederne medarbejderne imellem ikke skulle blive et problem men en styrke."

Læs hele referencen

Vanløse skole havde store personalemæssige udfordringer, og fik hjælp via en organisationsudvikling ved HUMI.

Anerkendelse, forståelse og tydelig kommunikation

"Et af de vigtigste resultater igennem forløbet med HUMI var oplevelsen af gensidig forståelse, vigtigheden af at kunne samarbejde på tværs af personligheder og interesser. At kunne benytte de forskellige kompetencer, som før i tiden ville være en udfordring til noget gensidigt positivt. At arbejde sammen mod målet og opnå alle de positive synergi effekter, som findes i alle de stærke kompetencer der findes på arbejdspladsen. Forståelsen af hinanden og hjælpen til gensidig forståelig kommunikation har været en vigtig faktor for Vanløse skole til at nå målene."

Læs hele referencen

Klar, tydelig og forståelig kommunikation samt en gensidig anerkendende tilgang til kollegerne, har været en del af vejen frem for Vejen - og ud af de personalemæssige udfordringer de stod over for.

Forandringsprocesser på skemaet i Vanløse

"Undervejs i processen har der været mange oplevelser, de stærkeste var oplevelsen at finde ud af, hvor kompleks situationen var og hvor mange niveauer der egentligt var i udfordringen. Den løbende evaluering og coaching/sparring undervejs var en altafgørende faktor i den positive udvikling i processen. De redskaber som blev tilgængelige til at løse de konkrete udfordringer var virkelig brugbare for Vanløse skole og faldt i tråd med de ønsker og behov der var før processen blev startet." 

Læs hele referencen

Vanløse skoles udfordringer i personale gruppen, kom på skemaet gennem en organisationsudvikling ved HUMI - og gav både læring og forandringsprocesser.

Organisationsudvikling til gavn for børn og voksne

"To gode og intensive dage, hvor Lindeblomst teamet var trukket i arbejdstøjet på en anderledes måde. Gå på mod og stærk vilje, kombineret med åbenhed og lysten til at lytte til hinanden, gjorde det muligt. Vi fik i fællesskabets ånd, lagt rammerne for "vores" kultur i institutionen."

Læs hele referencen

Forandringsprocesser og organisationsudvikling i Lindeblomst, blev til gavn for alle

Øget medarbejder tilfredshed gennem forandringsledelse

"Som udgangspunkt ønskede jeg 'blot' at få medarbejderne til at sige, hvad de mente med det medarbejder tilfredshedresultat, de havde sendt til ledelsen. Men vi fik meget mere: Vi fik årsager og konsekvenser på bordet - og ikke mindst fik vi sammensat forløbet, så topledelsen og hver enkelt leder modtog en rapport samt coaching på egen ledelse og deres teams  feedback."

Læs hele referencen

Ledelsen ønskede at øge medarbejdernes tilfredshedsmålinger, og valgte at gøre det med en workshop fra HUMI - med det resultat at de fik meget mere end forventet.

Medarbejder tilfredshed i fokus hos Schneider Electric

"Vores medarbejder tilfredshed har i mange år ligget på et fornuftigt højt niveau i vores division af Schneider Electric, som tæller 280 ansatte. Men i løbet af 2012 konstaterede vi, at tilfredsheden dalede for hver kvartalsmåling. Det varet så drastisk fald, at vi ikke ville sidde det overhørig."

Læs hele referencen

Schneider Electric, fik via workshops fra HUMI, vendt et fald i medarbejder tilfredsheden til en stigning, der bredte sig i hele virksomheden.

En rejse til større medarbejder tilfredshed

"Per Poulsen and his HUMI team helped us on this journey: from being a company which is only measuring job satisfaction as a result, into becoming a company which drives employee engagement pro-actively: asking people and teams for feedback and acting on it as clear and pragmatic as possible."

Læs hele referencen

Ledelsen og medarbejderne hos Schneider Electric, fik stort udbytte af en workshop ledet af HUMI - til gensidig glæde og gavn.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!