Samarbejds udfordrings referencer

Nederst på denne side finder du referencer fra virksomheder og organisationer HUMI har hjulpet med at løse og optimere forskellige samarbejds problemstillinger.   

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

Store forandringer på kort tid

"Alt i alt en fornøjelse, at man på så kort tid kan komme fra udfordringer til samarbejde, og så med et paradigmeskifte i forhold til samarbejdet med borgerne og prioriteringer i forhold til kerneopgaven."

Læs hele referencen

Læring og forandringsprocesser gav en organisationsudvikling der har højnet serviceniveauet og samarbejdet væsentligt.

En forandringsproces giver ejerskab

"Det er nu ikke blot ledelsen, der har et ansvar og skal have svar på det hele. Medarbejderne har ligeledes et ansvar."  

Læs hele referencen

I forandringsprocessen var medarbejderne på gruppesessioner, hvor de kom hele vejen rundt om de ting i hverdagen der påvirkede dem, herunder også hvad de selv og Schneider kan bidrage med.

NLP giver færre konflikter

"Det har for os, alt i alt, betydet en væsentlig forøgelse af tilgangen af elever til netop vores skole. Og jeg har aftalt med vores bestyrelse, at alle fast ansatte skal uddannes i NLP, for at understøtte vores pædagogiske fundament yderligere."

Læs hele referencen

"Vi har i dag væsentligt færre konflikter. Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og god erfaring til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation med eleverne."

NLP har styrket mit lederskab

"NLP har styrket mit lederskab, styrket min kommunikation i min ledelsesrolle og har styrket den måde, jeg kan være sparringspartner for mit personale på."

 

Læs hele referencen

Forandringsledelse i Helhedsskolen har styrket lederskabet, og er en styrkelse i relationen til de ansatte.

Organisationsudvikling tiltrækker de rigtige medarbejdere

"..fundament i en populistisk tilgang – der involverer øget trivsel, arbejdsglæde og udvikling af alle medarbejdere. Hvilket igen gør det nemmere for virksomheden, at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, der styrker virksomhedens effektivitet og indtjening.” 

Læs hele referencen

En proces med forandringsledelse og organisationsudvikling i Ernst & Young har gjort det lettere at tiltrække medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer.

Nu tror vi på, at vi kan, hvad vi vil

"Det var en kæmpe oplevelse at være med i denne proces - hvor vi forandrer vaner og mønstre, til fordel for børn, forældre og os selv!"

Læs hele referencen

Bestyrelsesformand: Det er fantastisk at fornemme den fælles glæde og troen på, at "vi kan, hvad vi vil!"

NLP intro blev startskuddet til organisationsudvikling

"I første omgang var ledelsens opfattelse, at tilgangen til at bruge NLP til udfordringen, ikke passede til den konkrete sag. Men HUMI’s tilbud om et gratis intro kursus på 3 timer en aften var alligevel et forsøg værd. Allerede efter en ½ time på introen, blev oplevelsen af at HUMI kunne noget, som ville have en klar effekt på udfordringen dog åbenlys."

Læs hele referencen

HUMI's tilbud om en gratis NLP introduktions aften for de ansatte, blev starten på læring og forandringsprocesser i Vanløse.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!