NLP Business Practitioner referencer

Nederst på denne side finder du referencer fra tidligere deltagere på HUMIs NLP Business Practitioner uddannelse.  

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

NLP er et af de mest geniale værktøjer

"Det sætter mig fri til at møde et andet menneske lige netop der, hvor han/hun er og skabe tillid, som er til stor gavn for os begge..."

Læs hele referencen

"...at man i kommunikation møder andre mennesker med respekt for vores forskellighed...er for mig et af de mest geniale værktøjer..."

NLP blev mit vendepunkt

"Jeg føler en lykke og et gå på mod, som jeg ikke har følt i rigtig mange år, og det er som om mit indre bare bobler. Det er bare så VILDT!!!
Jeg mener, at NLP kan bruges af ALLE." 

Læs hele referencen

Berit havde i mange år været præget af depressioner, angst, fobier og intet selvværd. Så lærte hun NLP!

Fik både uddannelse og løst mangeårigt traume

”Så foruden at jeg fik min NLP uddannelse, som jeg bruger meget privat og i mit arbejdsliv – så har jeg fået overvundet en angst, der gennem mere end 40 år, på mange måder styrede og besværliggjorde mit liv!”

Læs hele referencen

”Undervejs i uddannelsen blev jeg mere og mere bevidst om, at mine problemer med at sidde på passagersædet i en bil, måske kunne afhjælpes”

En "ny" kvinde efter NLP uddannelse hos HUMI

”Hun vendte sig og gav mig et kram. Det var også anderledes og mere varmt. Hendes øjne strålede og dagen blev fantastisk i selskab med en "ny og sprudlende" kvinde, jeg ikke havde set længe.”

Læs hele referencen

Gitte blev inspireret til selv at tage en NLP kommunikations uddannelse hos HUMI, efter at have oplevet en stor forandring hos tidligere kollega.

Sælger mellem 30 - 35 % mere

”… jeg er meget mere konstruktiv i at håndtere kundens indvendinger, så kunden oplever at blive mødt …. Når jeg sammenligner mine og mit netværks resultater til dato, så sælger jeg mellem 30 og 35 % mere med samme tidsforbrug.”

Læs hele referencen

Jonas oplever at NLP har skærpet hans fokus på målet som forsikringsassurandør.

NLP har løftet mine kompetencer

"NLP har været så meget større end jeg overhovedet havde forestillet mig, da jeg gik i gang!"

Læs hele referencen

"Jeg oplever i den grad at kunne indgå i stærkere relationer med eleverne, samtidig kommer det helt bag på mig, hvor meget NLP uddannelsen har givet mig i mit liv."

NLP giver færre konflikter

"Det har for os, alt i alt, betydet en væsentlig forøgelse af tilgangen af elever til netop vores skole. Og jeg har aftalt med vores bestyrelse, at alle fast ansatte skal uddannes i NLP, for at understøtte vores pædagogiske fundament yderligere."

Læs hele referencen

"Vi har i dag væsentligt færre konflikter. Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og god erfaring til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation med eleverne."

NLP har styrket mit lederskab

"NLP har styrket mit lederskab, styrket min kommunikation i min ledelsesrolle og har styrket den måde, jeg kan være sparringspartner for mit personale på."

 

Læs hele referencen

Forandringsledelse i Helhedsskolen har styrket lederskabet, og er en styrkelse i relationen til de ansatte.

NLP's værktøjer gjorde mig til en bedre leder

"Ledelse; en bedre forståelse af mit team med en positiv indgangsvinkel, her har konflikthåndteringsværktøjer etc. bestemt gjort at jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som leder og hvordan jeg skal håndtere udfordrende situationer."

Læs hele referencen

Efter en kommunikations uddannelse hos HUMI, har Thomas fået en mere anerkendende tilgang til sit team og en øget opmærksomhed på, hvordan han skal håndtere udfordrende situationer.

Professionel kommunikation giver positivitet

"Kommunikation; at kunne læse og bruge kropssproget sammen med en mere forstående og positiv indgangsvinkel til kunder, kollegaer, ansatte etc..har medført at møder, diskussioner, m.m. forløber i en meget bedre tone."

Læs hele referencen

NLP uddannelsen hos HUMI gav Thomas værktøjerne til professionel kommunikation.

Kommunikations uddannelsen gav motivation og udvikling

"Under uddannelsen er jeg blevet inspireret i en sådan grad, at ideerne nærmest præsenterer sig selv. Det bedste er, at ideerne bærer frugt, de sætter energien fri i mine butikker - både min egen, og mine medarbejderes energi"

Læs hele referencen

"Uddannelsen har givet mig stof til flere års motivation og udvikling. Tidligere var det mest et lykketræf, hvis jeg på et kursus eller på en konference fandt noget, der kunne bruges"

Kommunikations uddannelse gav øget salg

"Tidligere var min succesrate på et få huse ind på 70 %. Det var meget højt, når vi tager i betragtning, at der i gennemsnit er 3 mæglere ude på hvert hus. Siden uddannelsen har min succesrate været på 85%"

Læs hele referencen

"Markante på den måde at jeg pludselig kunne stoppe op, og ud fra kundens kommunikation, ændre min strategi midt i dialogen. Med denne evne har jeg nu landet store kunder som jeg tidligere ville have mistet. Jeg kan simpelthen, på en tillidsfuld måde, møde dem der hvor de er lige nu."

Uddannelse ved HUMI er 'Value for Money'

"Det er givende, både på arbejde og på hjemmefronten. Samtidig giver uddannelsen en god selvforståelse og skærper dine kommunikative evner". 

Læs hele referencen

Per tog en NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har gennem hele mit arbejdsliv deltaget på mange kurser, men ingen kurser eller uddannelser har givet mig så meget tilbage..."

Jeg kan bruge min nye viden i mit arbejde

"...og selv om vi har lært meget om konflikthåndtering, har jeg, når jeg tænker efter, ikke haft nogle konflikter siden kurset. Det tilskriver jeg, at jeg nu ser på verdenen med nye øjne".

Læs hele referencen

"Min nye NLP viden er blevet en helt naturlig del af min hverdag, både i relation til andre mennesker, arbejdsmæssigt som privat, men bestem også i forbindelse med min egen måde at se verdenen på".

Det mest lærerige i mit liv!!!

"Jeg vil anbefale denne uddannelse til ALLE, da kommunikation er så stor en del af livet. Og fordi uddannelsen kan bruges i så utrolig mange situationer. For mig har tiden efter jeg mødte NLP været den meste lærerige i mit liv!!!"

Læs hele referencen

David Yeadon udtaler efter sin NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har både privat og forretnignsmæssigt oplevet at NLP er et effektivt værktøj til at opbygge tillid til andre mennesker".

NLP gjorde jeg kunne hjælpe hende

"NLP hjalp mig til at hjælpe underviseren til at forstå hvilke signaler hun egentlig sendte ud, og hvad de gør ved hele holdet. Det på en måde, så hun som underviser kunne bruge det til at udvikle sig selv".

Læs hele referencen

Datter sendte efterfølgende sms til sin mor: "...efter ud har snakket med XXX er det blevet helt anderledes og alle er glade <3 du har virkelig ændret hverdagen for os alle <3 tusinde tak dejlige mor"

Kommunikations uddannelse har forbedret mit liv

"Er overbevist om mange dagligdags udfordringer og stress niveauet ville blive minimeret hos mange. Jeg vil vove og påstå min livskvalitet er forbedret efter NLP". 

Læs hele referencen

Efter uddannelse som Business Practitioner oplevede deltager, en klart forbedret livskvalitet og en mere anerkendende tilgang til sig selv, kolleger og familie.

NLP gav større tolerance og forståelse

"et markant mere harmonisk og lykkeligt forhold til min partner grundet bedre kommunikation". 

"...et generelt mere positivt syn på livet - bl.a. som følge af større tolerance og forståelse for mennesker..."

Læs hele referencen

Line fik et generelt mere positivt livssyn og et bedre forhold til sin partner, efter en kommunikations uddannelse hos HUMI.

Uddannelse med garanteret gevinst

"Jeg har fået en værktøjs kasse fyldt med muligheder for personlig udvikling, og løsninger på livets udfordringer, som jeg dagligt har glæde af.... Jeg har oplevet et kursusforløb der var meget anderledes end hvad jeg tidligere har deltaget i. Enhver deltager vil efter min bedste overbevisning - umuligt kunne gå tomhændet hjem". 

Læs hele referencen

Lars Bo Lindegaard Poulsen oplevede store forandringer forretningsmæssigt og i høj grad på det personlige plan.

NLP har redskaberne til forståelse

"Metoderne er gode redskaber til at opnå konstruktive og positive resultater via kommunikation, samt indsigt og afklaring af udfordringer". 

Læs hele referencen

Skoleleder oplevede en større forståelse for andre, og fik brugbare værktøjer i forhold til verbal og nonverbal kommunikation efter uddannelse ved HUMI.

NLP - den uddannelse der har givet mig mest

"Af de uddannelser jeg har været igennem (studentereksamen, lærereksamen, psykologistudie, diplomuddannelse i ledelse) er min NLP uddannelse den korteste (tidsmæssigt), den med det mindste pensum - og den der har givet mig flest redskaber, størst indsigt og udvikling, fagligt og personligt!"

Læs hele referencen

Psykolog og skoleder: "Denne her uddannelse ender ikke op med et antal bøger i reolen, notater i mapper - den lægger sig ind under huden og er med fremover i ens tanker, handlinger og følelser".

En unik 'værktøjskasse'

"Som coach og menneske har jeg via NLP fået en unik 'værktøjskasse', som vil hjælpe og styrke mig på min vej gennem livet".

Læs hele referencen

Henrik Sangild fortæller at NLP har givet ham yderligere muligheder og gevinster via den måde han tilgår sig selv, hans kolleger, venner og familie på.

Mere overskud og glæde

"Det vigtigste for mig er nok, at jeg har ændret min kommunikation med mig selv. At jeg nu kommunikere mere positivt og tillidsfuldt til mig selv, har gjort jeg har mere overskudog er gladere".

Læs hele referencen

Deltager på kommunikations uddannelse hos HUMI oplever mere overskud, glæde og får en masse positiv feedback fra sine relationer.

NLP er direkte anvendelig i hverdagen

"Forløbet har givet mig en fornyet energi i forhold til mit arbejde, hvor jeg oplever, at der ikke er en udfordring, der er for stor. Min nye indsigt giver mig troen på, at jeg har evnen til at få afsluttet enhver opgave tilfredsstillende".

Læs hele referencen

Kommunikations uddannelsen gav energi til at indgå i forandringsprocesser i en travl hverdag, og få løst arbejdsopgaverne på en ny og effektiv måde.

Som ringe i vandet

"Der er skabt en tværgående læreproces, som fra medarbejder til medarbejder, har bredt sig som ringe i vandet. Processen som startede hos Palle Wulff, har i dag gjort at alle niveauer er i en udviklende tankeproces, som gengiver sig i dagligdagen i ethvert led af organisationen."

Læs hele referencen

Anerkendende ledelse og tilgang til medarbejderne via lederens kommunikations uddannelse hos HUMI, har bredt sig ud i hele organisationen som ringe i vandet.

Fokus på kommunikation

"Det skete igennem fokus på kropssprog, stemmeføring og gensidig empatisk forståelse for hinandens synspunkter. Det gjorde at konkrete problemstillinger blev vendt fra noget negativt til noget positivt."

Læs hele referencen

"Igennem højere grad af nærvær, troværdighed og den mere lyttende tilgang er der kommet meget større bevidst fokus på kommunikation i dagligdagen."

Bedre resultater og positive sidegevinster

"Igennem udviklingsprocessen har resultaterne blandt andet været færre fejl og en lavere personaleomsætning, som dermed har skabt et større resultat for organisationen. Medarbejderne har fået flere værktøjer i kassen, værktøjer som skaber en større fleksibilitet, større medansvar. Værktøjer som kan bruges på arbejdet, og samtidig kan være med til at skabe positive resultater i privatlivet, som sidegevinst."

Læs hele referencen

Sodexos leder har via en anerkendende tilgang til forandringsledelse og organisationsudvikling, fået et bedre resultat på flere planer i organisationen - og positive sidegevinster for personalet.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!