Lærer / underviser

Nederst på denne side finder du referencer fra kunder der er lærere / undervisere.

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

NLP har løftet mine kompetencer

"NLP har været så meget større end jeg overhovedet havde forestillet mig, da jeg gik i gang!"

Læs hele referencen

"Jeg oplever i den grad at kunne indgå i stærkere relationer med eleverne, samtidig kommer det helt bag på mig, hvor meget NLP uddannelsen har givet mig i mit liv."

NLP giver færre konflikter

"Det har for os, alt i alt, betydet en væsentlig forøgelse af tilgangen af elever til netop vores skole. Og jeg har aftalt med vores bestyrelse, at alle fast ansatte skal uddannes i NLP, for at understøtte vores pædagogiske fundament yderligere."

Læs hele referencen

"Vi har i dag væsentligt færre konflikter. Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og god erfaring til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation med eleverne."

NLP har styrket mit lederskab

"NLP har styrket mit lederskab, styrket min kommunikation i min ledelsesrolle og har styrket den måde, jeg kan være sparringspartner for mit personale på."

 

Læs hele referencen

Forandringsledelse i Helhedsskolen har styrket lederskabet, og er en styrkelse i relationen til de ansatte.

NLP motiverer og letter hverdagen

"Det resulterer i, at relationen med børnene bliver stærkere og det arbejdsmæssige pres på lærerene mindskes."

Læs hele referencen

"Det styrker udviklingen af børnene og øger deres indlæring. Samtidig har NLP nogle effektive værktøjer til at håndtere de konflikter, der naturligt opstår i hverdagen."

Bevarer overblikket og professionalismen

"Vi kan nu bevare overblikket og vores professionalisme. Vi glæder os hver dag over, at kunne træne og bliver bedre. På den måde er vi stolte over at kunne give vores pædagogiske linie, med følelsesmæssig intelligens og NLP, videre til vores familier, plejefamilier og opholdssteder."

Læs hele referencen

"En af de største problemstillinger i vores arbejde, er når forældre, børn og unge, går i følelsen og derigennem siger nogle hårde ting, og i værste tilfælde bliver fysisk voldsomme. Så bliver vores træning og redskaber, til ikke selv at gå i følelsen, helt afgørende for vores succes."

Leders team ligger nu blandt de bedste i firmaet

"Jeg leder 16 medarbejdere, som nu giver mig tydelig positiv feedback. De udviser langt større glæde og gejst i jobbet, og vores team ligger nu blandt de bedste i firmaet".

Læs hele referencen

Gennem sin coach uddannelse og professionel kommunikation, har Jan kunnet hjælpe og optimere sine ansatte i teamet.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!