Leder

Nederst på denne side finder du referencer fra kunder der er leder. Det kan både være daglig leder, teamleder og/eller projektleder. 

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

Jeg nåede et hidtil umuligt mål med coaching hos HUMI

"..efter sessionen grinede jeg lidt og tænte en smøg, jeg oplevede ingen ændringer. Men det gjorde jeg dagen efter; det var mig ganske enkelt ikke muligt, at ryge det samme antal cigaretter, som jeg havde kunnet før"

Læs hele referencen

John havde forgæves flere gange forsøgt at sætte sit cigaretforbrug ned, og han var overbevist om, at han heller ikke ville lykkes denne gang...

Fra stress til trivsel på 45 minutter

”45 minutter efter med en masse ord og øvelser var jeg 100 % frisk. Jeg fattede ikke hvordan det var foregået, jeg var bare mig selv og helt klar.”

” I dag har jeg en rigtig god balance i mit arbejdsliv og nyder at være far for mine børn.”

Læs hele referencen

”Jeg stod i firmaet med en meget stor opgave, materialer og værktøjer lå over alt og børnene kaldte på mig. Jeg kunne bare mærke at jeg var ved at miste mig selv, og jeg blev rigtig bange.”

Fra 15 års vredesudbrud til ro og kontrol

"Der er en mærkbar forskel i min måde at takcle mine problemer på, jeg er mere rolig og stopper lige op og mærker inden i, inden jeg fortsætter."

Læs hele referencen

Leder har i 15 år haft vredesudbrud både overfor sine medarbejdere og privat.

Psykolog mener det HUMI kan er unikt

”Jeg har også oplevet at stå overfor meget vanskelige, og i min tidligere terminologi umulige, kommunikative opgaver, at være total handlingslammet og ude af stand til at sætte ord sammen til en sætning, og så kunne træde ind i mødelokalet, rolig, føle rummet var mit og så klart at kunne kommunikere mit budskab igennem, så det fungerede.”

Læs hele referencen

Pia mener det HUMI kan er unikt. Pia er selv psykolog og har samarbejdet med andre psykologer og coaches i forbindelse med sit arbejde.

Afgørende for mig i mit professionelle liv

”... jeg kunne gå derfra med en følelse af, at en tung byrde var løftet af mine skuldre. 

Skulle du sidde i overvejelses fasen lige nu, vil mit råd være GØR DET!”

Læs hele referencen

Jacob var skeptisk, men havde set HUMIs positive indflydelse på hans kæreste, og bestilte en coachsession.

NLP og EI som pædagogisk fundament

"Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og gode erfaringer til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation til eleverne."

Læs hele referencen

Specialskole har gjort NLP og følelsesmæssig intelligens (EI) til del af deres pædagogiske fundament.

NLP giver færre konflikter

"Det har for os, alt i alt, betydet en væsentlig forøgelse af tilgangen af elever til netop vores skole. Og jeg har aftalt med vores bestyrelse, at alle fast ansatte skal uddannes i NLP, for at understøtte vores pædagogiske fundament yderligere."

Læs hele referencen

"Vi har i dag væsentligt færre konflikter. Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og god erfaring til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation med eleverne."

Målene bliver nået, nemmere og mere effektivt

"Denne nye holdning har vist os, at proces orienteret ledelse er en langt mere effektiv og tryg måde at lede på. Målene bliver nået, nemmere og mere effektivt."

Læs hele referencen

Revisionsfirmaet Ernst & Young, Fyn har gennemgået en proces med forandringsledelse.

Selvkritik blev vendt til muligheder

"Nu har jeg gjort noget forkert" til "nu har jeg en mulighed for at gøre noget..."

Læs hele referencen

Tina gik fra stress til trivsel, og fik ændret sin selvkritik til muligheder for at handle.

Glad chef med gode redskaber

"... jeg har fået så nemt ved at finde nye metoder, metoder som er så brugbare. I LOVE IT."

Læs hele referencen

"...er faktisk rigtig glad for mit nye liv som CHEF, jeg uddeleger, roser og giver feedback på den gode måde....Ledelsen har rost mig for, hvordan jeg takler stressede stunder."

NLP's værktøjer gjorde mig til en bedre leder

"Ledelse; en bedre forståelse af mit team med en positiv indgangsvinkel, her har konflikthåndteringsværktøjer etc. bestemt gjort at jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som leder og hvordan jeg skal håndtere udfordrende situationer."

Læs hele referencen

Efter en kommunikations uddannelse hos HUMI, har Thomas fået en mere anerkendende tilgang til sit team og en øget opmærksomhed på, hvordan han skal håndtere udfordrende situationer.

Professionel kommunikation giver positivitet

"Kommunikation; at kunne læse og bruge kropssproget sammen med en mere forstående og positiv indgangsvinkel til kunder, kollegaer, ansatte etc..har medført at møder, diskussioner, m.m. forløber i en meget bedre tone."

Læs hele referencen

NLP uddannelsen hos HUMI gav Thomas værktøjerne til professionel kommunikation.

Kommunikations uddannelsen gav motivation og udvikling

"Under uddannelsen er jeg blevet inspireret i en sådan grad, at ideerne nærmest præsenterer sig selv. Det bedste er, at ideerne bærer frugt, de sætter energien fri i mine butikker - både min egen, og mine medarbejderes energi"

Læs hele referencen

"Uddannelsen har givet mig stof til flere års motivation og udvikling. Tidligere var det mest et lykketræf, hvis jeg på et kursus eller på en konference fandt noget, der kunne bruges"

Kommunikations uddannelse gav øget salg

"Tidligere var min succesrate på et få huse ind på 70 %. Det var meget højt, når vi tager i betragtning, at der i gennemsnit er 3 mæglere ude på hvert hus. Siden uddannelsen har min succesrate været på 85%"

Læs hele referencen

"Markante på den måde at jeg pludselig kunne stoppe op, og ud fra kundens kommunikation, ændre min strategi midt i dialogen. Med denne evne har jeg nu landet store kunder som jeg tidligere ville have mistet. Jeg kan simpelthen, på en tillidsfuld måde, møde dem der hvor de er lige nu."

Det koster jo ikke noget at deltage i en intro aften

"Jeg kan til enhver tid anbefale HUMI". 

Læs hele referencen

"Efter denne 'intro' til NLP, fandt jeg ud af hvor vigtigt det er at have en virkelig god og solid kommunikativ ballast".

Uddannelse ved HUMI er 'Value for Money'

"Det er givende, både på arbejde og på hjemmefronten. Samtidig giver uddannelsen en god selvforståelse og skærper dine kommunikative evner". 

Læs hele referencen

Per tog en NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har gennem hele mit arbejdsliv deltaget på mange kurser, men ingen kurser eller uddannelser har givet mig så meget tilbage..."

Jeg kan bruge min nye viden i mit arbejde

"...og selv om vi har lært meget om konflikthåndtering, har jeg, når jeg tænker efter, ikke haft nogle konflikter siden kurset. Det tilskriver jeg, at jeg nu ser på verdenen med nye øjne".

Læs hele referencen

"Min nye NLP viden er blevet en helt naturlig del af min hverdag, både i relation til andre mennesker, arbejdsmæssigt som privat, men bestem også i forbindelse med min egen måde at se verdenen på".

Er nu bevidst om mine kompetencer

"Nu er jeg mere bevidst om mine egenskaber og kompetencer og kan tilrettelægge mit lederskab på en langt bedre måde i fremtiden". 

Læs hele referencen

Micahel Østergaard valgte coaching via HUMI da han havde brug for sparring og støtte til at finde sin nye karrierevej.

Det mest lærerige i mit liv!!!

"Jeg vil anbefale denne uddannelse til ALLE, da kommunikation er så stor en del af livet. Og fordi uddannelsen kan bruges i så utrolig mange situationer. For mig har tiden efter jeg mødte NLP været den meste lærerige i mit liv!!!"

Læs hele referencen

David Yeadon udtaler efter sin NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har både privat og forretnignsmæssigt oplevet at NLP er et effektivt værktøj til at opbygge tillid til andre mennesker".

Fornyet energi til at komme videre

"Det har givet mig mange refleksioner og fornyet energi til at komme videre med det jeg vil her i livet". 

Læs hele referencen

David fik under coaching af HUMI tydeliggjort hvilke begræsende overbevisninger han levede efter.

Inspirerende indlæg

"Det satte i den grad gang i en masse tanker og overvejelser, og det er med fornyet energi og overskud, jeg er kommet tilbge på kontoret her i eftermiddag". 

Læs hele referencen

Maria Stenander Olsen udtaler efter et indlæg af HUMI: "Mange tak for et voldsomt inspirerende indlæg i dag".

NLP har redskaberne til forståelse

"Metoderne er gode redskaber til at opnå konstruktive og positive resultater via kommunikation, samt indsigt og afklaring af udfordringer". 

Læs hele referencen

Skoleleder oplevede en større forståelse for andre, og fik brugbare værktøjer i forhold til verbal og nonverbal kommunikation efter uddannelse ved HUMI.

NLP - den uddannelse der har givet mig mest

"Af de uddannelser jeg har været igennem (studentereksamen, lærereksamen, psykologistudie, diplomuddannelse i ledelse) er min NLP uddannelse den korteste (tidsmæssigt), den med det mindste pensum - og den der har givet mig flest redskaber, størst indsigt og udvikling, fagligt og personligt!"

Læs hele referencen

Psykolog og skoleder: "Denne her uddannelse ender ikke op med et antal bøger i reolen, notater i mapper - den lægger sig ind under huden og er med fremover i ens tanker, handlinger og følelser".

Mere overskud og glæde

"Det vigtigste for mig er nok, at jeg har ændret min kommunikation med mig selv. At jeg nu kommunikere mere positivt og tillidsfuldt til mig selv, har gjort jeg har mere overskudog er gladere".

Læs hele referencen

Deltager på kommunikations uddannelse hos HUMI oplever mere overskud, glæde og får en masse positiv feedback fra sine relationer.

NLP er direkte anvendelig i hverdagen

"Forløbet har givet mig en fornyet energi i forhold til mit arbejde, hvor jeg oplever, at der ikke er en udfordring, der er for stor. Min nye indsigt giver mig troen på, at jeg har evnen til at få afsluttet enhver opgave tilfredsstillende".

Læs hele referencen

Kommunikations uddannelsen gav energi til at indgå i forandringsprocesser i en travl hverdag, og få løst arbejdsopgaverne på en ny og effektiv måde.

Leders team ligger nu blandt de bedste i firmaet

"Jeg leder 16 medarbejdere, som nu giver mig tydelig positiv feedback. De udviser langt større glæde og gejst i jobbet, og vores team ligger nu blandt de bedste i firmaet".

Læs hele referencen

Gennem sin coach uddannelse og professionel kommunikation, har Jan kunnet hjælpe og optimere sine ansatte i teamet.

Mine kommunikative evner udvides

"Jeg fik mine redskaber tunet og udbyttet på masteren og oplevet hvordan min rummelighed, forståelse for andre, og evne til at kommunikere klart, udvides. 

Læs hele referencen

Efter nogle år blev kommunikations uddannelsen som Business Practitioner fulgt op af en Master, hvilket gav et øget fokus på sprog og kommunikation.

Fokus og prioritering med indumind

”Så snart jeg lytter til en indumind, genfinder jeg min evne til at fokusere og prioritere – og får derved færdiggjort flere opgaver.  Jeg bruger også indumind som en power nap, hvor jeg på kort tid får ro på mine tanker og henter inspiration”.

Læs hele referencen

Markedschef Jane Christensen: ” indumind hjælper mig særligt i de perioder, hvor der er så mange bolde i luften, at knivskarp prioritering er nødvendig, men hvor det er en udfordring for mig at bevare overblikket”.

indumind på dagsordenen!

”Derudover har jeg med succes bragt indumind ind i vores afdelingsmøder. Vores 20 medarbejderne får energi og inspiration af en” indumind-pause”.

Læs hele referencen

Markedschef Jane Christensen har indført indumind tid på afdelingsmøderne, der typisk afholdes omkring frokosttid, eller er indlagt som en del af afdelingsmøder.

Overskud til familien igen

”Det gør, at der med et travlt job igen er overskud til familien". 

Læs hele referencen

Administrativ leder Mette Smith: "indumind giver mig ro, fokus og energi i hverdagen”

Som ringe i vandet

"Der er skabt en tværgående læreproces, som fra medarbejder til medarbejder, har bredt sig som ringe i vandet. Processen som startede hos Palle Wulff, har i dag gjort at alle niveauer er i en udviklende tankeproces, som gengiver sig i dagligdagen i ethvert led af organisationen."

Læs hele referencen

Anerkendende ledelse og tilgang til medarbejderne via lederens kommunikations uddannelse hos HUMI, har bredt sig ud i hele organisationen som ringe i vandet.

Fokus på kommunikation

"Det skete igennem fokus på kropssprog, stemmeføring og gensidig empatisk forståelse for hinandens synspunkter. Det gjorde at konkrete problemstillinger blev vendt fra noget negativt til noget positivt."

Læs hele referencen

"Igennem højere grad af nærvær, troværdighed og den mere lyttende tilgang er der kommet meget større bevidst fokus på kommunikation i dagligdagen."

Bedre resultater og positive sidegevinster

"Igennem udviklingsprocessen har resultaterne blandt andet været færre fejl og en lavere personaleomsætning, som dermed har skabt et større resultat for organisationen. Medarbejderne har fået flere værktøjer i kassen, værktøjer som skaber en større fleksibilitet, større medansvar. Værktøjer som kan bruges på arbejdet, og samtidig kan være med til at skabe positive resultater i privatlivet, som sidegevinst."

Læs hele referencen

Sodexos leder har via en anerkendende tilgang til forandringsledelse og organisationsudvikling, fået et bedre resultat på flere planer i organisationen - og positive sidegevinster for personalet.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!