Rekruttering

Rekruttering af de rette medarbejdere er et af de allervigtigste påvirkninger af virksomheder og organisationer. Derfor er det en god ide at kvalificere hele processen. Det er dyrt at ansætte den forkerte til et job. Både i kroner og øre, i goodwill og image – eksternt og internt.

HUMI tilbyder at understøtte jeres rekrutterings proces.

Vælg mellem at lade os:

 1. Varetage hele processen.
 2. Varetage dele af processen samt skabe overblik over den samlede proces.

Selve processen

En succesfuld rekruttering består af flere faser:

 1. Afdækning af behov

Hvis I er sikre på organisationens behov og hvilken type person der skal ansættes vil denne del give sig selv. Det er dog altid givtigt lige at sætte sig og drøfte forventningerne internt, idet der ofte er nye områder det kunne være relevant at overveje at inddrage eller erstatte tidligere områder.

Er behov og persontype ikke entydigt, kan HUMI være behjælpelig med et afklaringsmøde, hvor jobindhold og type defineres og hvor det klarlægges, hvilke personlige træk den rette kandidat ideelt bør have.

Dette punkt vælger nogle organisationer selv at håndtere.

 1. Præ-profil

Udarbejdelse af en faglig og personlig kvalifikations oversigt som kandidaten skal besidde samt en prioritering af hvilke er krav og hvilke er et ønske.

De fleste organisationer er fagligt stærke og derfor også bedst til selv at definere de faglige kvalifikationsbehov. Det er samtidig den letteste del at kvalificere i form af uddannelsesbeviser og CV m.v.

HUMI bidrager til gengæld ofte med defineringen af den personlige del. Hvilke personlige egenskaber og kompetencer er en forudsætning for succes med det beskrevne job?

Udarbejdelsen af første kvalifikationsbeskrivelse testes internt  i organisationen og bidrager til udformningen af selve jobannoncens ordlyd.

Denne del af rekrutteringsprocessen varetages oftest af HUMI.

 1. Udarbejdelse af stillingsopslag

Selve udarbejdelsen af ordlyden i stillingsopslaget sker ofte i et samarbejde mellem jer og HUMI. Specielt såfremt HUMI er involveret i udarbejdelsen af Præ-profilen.

Er jobtype og opslag af en type I er godt bekendt med, vil HUMIs rolle ofte være af mere sparringsmæssig karakter.

 1. Søgning

Selve søgningen sker ved brug af forskellige kanaler. Eksempelvis jobdatabaser, headhuntere, sociale medier, netværk eller egentlig annoncer.

Valg af kanaler sker på baggrund af jobtype og personprofil.

I kan enten selv gøre hvad I kender eller bruge HUMI som sparring i denne fase.

 1. Gennemgang af kandidater og udvælgelse af de bedste

Nogle organisationer har i forvejen en rutine og arbejdsproces til varetagelse af første gennemgang af ansøgninger og udvælgelse af de bedste. Andre bruger HUMI som sparring i forhold til

 • Afdæknings kriterier der vælges ud fra
 • Antal kandidater
 1. Første samtale

Her er der 2 tilgange:

 1. Test via proprofil eller jobprofil. Samtaler gennemføres derefter kun med dem der i testene er personprofil relevante kandidtater.
 2. Samtaler med de udvalgte kandidater. Dem der går videre efter første samtale testes derefter via Proprofil eller job profil, hvor kandidaterne derefter modtager en personlig tilbagemelding.

Uanset valg af tilgang gennemføres denne fase ofte med sparring fra HUMI. Ligesom HUMI ofte forestår profil udarbejdelserne og de dertil hørende personlige tilbagemeldinger til kandidaterne.

 1. Endelig udvælgelse

Foretages af jer ud fra:

 • Præprofil / jobprofil
 • Dialog med HUMI
 • Dialog internt i jeres organisation
 • Vurdering af de faglige og menneskelige profiler på de kandidater der matcher jobbet bedst.

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her

Spørgsmål kontakt

Per Poulsen

Tlf. +45 2834 0350
[email protected]