Succesfuld forandringsledelse 

Oplevelsesbaseret og aktivt involverende, hvor læring og stærke relationer skaber succes

Vores metoder er baseret på Emotionel Intelligens med ægte involvering af alle i processen og vi arbejder ud fra følgende grundlæggende indsigter til succesfuld forandringer

1. Planlæg i øjenhøjde – Planlæg både forandringsprocessen og motivationer med udgangspunkt i medarbejdernes oplevelser i hverdagen.
2. Start med ‘one mind thinking’ – Tag udgangspunkt i hvordan hverdagen p.t. opleves af medarbejderne. Sikre at alle forstår hvad målet er. Sørg for at tilgangen er oplevelsesbaseret og aktivt involverende. Læring og stærke relationer garanterer den rette løsning. Som leder bliver du deres sparringspartner for, hvordan de når målet.
3. Forandring kræver aktiv involvering – Det er enkelt og hurtigt at forklare, hvad, hvorfor og hvordan vi ønsker at forandre vores organisation. Det betyder dog ikke, at det også sker.
4. Succesfuld forandringsledelse skabes emotionelt – Den reelle forandring sker når medarbejderne både forstår og føler sig trygge ved forandringsbehovet.
Når de oplever sig oprigtig inddraget i virksomhedens organisationsudvikling. Dette skabes med involvering gennem empati metoderne fra forskningen om den emotionelle intelligens.
5. Push/Pull sikrer succes i processen – Som leder betyder det, at du skal designe forandringsprocessen, så den både rummer dem, der kan lide forandring og dem, der har svært ved at se nødvendigheden af forandring. Denne del kræver ekstra forberedelse og energi i planlægningsfasen, men giver mest energi i implementeringen.

Dialogbaseret Kulturmåling

Fra tal og procenter til dialog og sparring

Fremtidens forandringer kræver nye former for måling!      

Som privat eller offentlig virksomhed opnår I de bedste resultater og det bedste psykiske og sociale arbejdsmiljø, hvis I har en fælles forståelse og retning i forhold til kulturen på jeres arbejdsplads.

Den dialogbaseret kulturmåling skaber nye veje gennem en aktiv involvering af medarbejdere og ledelse. På en enkelt, hurtig og effektiv måde viser den dialogbaseret kulturmåling klare træk og handlingsorienterede tiltag, der styrker og udvikler kulturen i organisationen.

Ledelsen får med en organiske kulturmåling skabt et stærkt ståsted og medarbejderne oplever, at nu sker der virkelig noget – med det resultat, at kulturen løftes hurtigt og effektivt med klare forbedringstiltag skabt i fællesskab. Det giver alle i organisationen et stærkere fællesskab og en stærkere ‘vi’ kultur.

Læs artiklen af Brian Skovhus Jakobsen, Partner i EY – “Organisk kulturmåling sikrer udvikling, strategisk retning og fælles forståelse i organisationen”

Kultur og værdiseminar

Et stærkt fællesskab i din virksomhed eller organisation

2 dage med fokus på udvikling af medarbejdere og fællesskab gennem involvering, engagement, motivation og inspiration.      

Der findes mange metoder til at fremme samarbejde og optimere udviklingen i en organisation. En af de mest effektive er kultur- og værdi workshops. HUMI er specialister på dette område og har hjulpet mange virksomheder, der alle har oplevet en mærkbar, positiv og permanent forskel i deres hverdag. Kultur- og værdi workshops tilrettelægges sammen med ledelsen i den enkelte organisation. Vores workshops er aktivt involverende og oplevelsesorienteret, hvilket garanterer effektiv læring og stærke relationer.

“Jeg lovede en opdatering på seminaret, som vi oplevede utroligt effektivt og positivt. Det er bemærkelsesværdigt med så stor en forandring på så kort tid. Specielt på anden dagen oplevede jeg, at teamet tog et stort spring ud på dybt vand uden at ryste på hånden. Teamet har virkeligt rykket sig, som team og hver især. Det bedste er, at det holder ved. De har siden seminaret haft tydeligt højere humør i pressede situationer, de støtter hinanden på tværs, deres indstilling er i top og de er bare gladere. Lige nu holder de møder med kollegaer i andre afdelinger for at styrke samarbejdet på tværs mellem afdelingerne og få lavet nogle aftaler omkring snitfladeproblematikker. De har virkeligt fokus på at gennemføre alle deres beslutninger fra seminaret.Alt i alt en fornøjelse, at man på så kort tid kan komme fra udfordringer til samarbejde, og så med et paradigmeskifte i forhold til samarbejdet med borgerne og prioriteringer i forhold til kerneopgaven.”

Kirsten Dyrholm, Social & Ældrechef, Vejen Kommune

Vi står klar til at hjælpe dig videre med input og sparring

Kontakt os

Send os en besked

Navn (skal udfyldes)*

Email (skal udfyldes)*

Telefon

Bemærkninger

Ved at bruge denne formular accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på dette website.