Udvikling af kultur, fællesskab og ledelse på ældreområdet

Vejen til autentisk borger nærvær

I en tid med nye roller og opgavefordeling i hele opbygningen af den kommunale sundhedssektor, herunder og i særdeleshed Social og Ældreområdet er der brug for at sikre et stærkt fællesskab, enighed og de rette kompetencer hos såvel ledelsen, sygeplejersker og SSA/SSH’er.

I HUMI har vi de sidste 10 år haft fokus på at udvikle og styrke den kommunale sundhedssektor i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og borgere.

                                                                                                                                             

Praksisnær kommunal lederudvikling i Vejen Kommune – med afsæt i relationel koordinering og forandringsledelse.         

De danske kommuner skal i de kommende år i langt større udstrækning end tidligere redefinere deres rolle som kommune, ikke mindst deres opfattelse og forståelse af lederskab, væk fra en mere driftsorienteret tankegang til en mere dynamisk forandringsrettet tilgang, der stiller krav til lederevne, lederforståelse og praktisk ledelse i hverdagen.

Læs artiklen her

Vejen Kommune viser vejen for det nærværende sundhedsvæsen!  

At den kommunale sygepleje i Vejen gør sig klar til nye tider hersker der ingen tvivl om efter afholdelse af foreløbigt 4 seminar dage med 45 sygeplejersker med den klare dagsorden, at løfte hele sygeplejeområdet til version 2.0.

Læs artiklen her

Sygeplejersker sætter den strategiske retning for fremtidens sygepleje.

Fra fremtidsbud til konkrete handlingsplaner

Fokus, commitment og tydeligt engagement, var de bærende elementer da 9 sygeplejersker fra hhv. Kærdalen, Område Vest og Dixen/Enghaven var samlet på dag 7 for at udarbejde konkrete handlingsplaner og opstille klare prioriteringsmål for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune.

Læs artiklen her

Medarbejdere fra Enghaven og Husene sætter den strategiske retning med værdighed og livskvalitet i fokus for den enkelte beboer.

Den enkelte beboers livskvalitet, sikring af den bedst mulige pleje og styrkelse af fagligheden hos den enkelte medarbejder var nøgleordene da 39 sosu-assistenter (SSA’er) og hjælpere (SSH’er) var samlet for at lægge den fremtidige strategi for Enghaven og Husene i Vejen Kommune.

Læs artiklen her

Fælles uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP styrker faglighed og fællesskab

Læs, hvordan Rehabiliteringen i Vejen Kommune, valgte at sende alle deres medarbejdere på uddannelse sammen i NLP og Emotionel Intelligens

Læs lederens og medarbejdernes oplevelser af uddannelsen

Se samlet evaluering nedenfor, som er foretaget 4 måneder efter uddannelsens afslutning.

Oversigt over de resultater medarbejdere og leder oplever at uddannelsen har bidraget til

Kontakt for spørgsmål

Per Poulsen

Tlf. +45 2834 0350
[email protected]

“Samarbejdet med HUMI, har resulteret i 800 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere og ledere.”
Kirsten Dyrholm, Social- og Ældrechef, Vejen Kommune