Vrid vreden

Vrede er en grundfølelse, der hverken er positiv eller negativ. Det er måden, du reagerer på, der er god eller dårlig, for dig og dine omgivelser.
Måden vi reagerer på, er noget vi ofte ”bare” har lært i livet. Det betyder, at vores reaktioner er vidt forskellige, alt efter hvad vi har lært.
De “dårlige” måder:
  • Bliver ”kapret” af følelsen og reagerer uden bevidste tanker.
  • Forsøger at skjule vores vrede og kalder den noget andet.
  • ”Flygter” fra den ved at vende den indad mod os selv.
  • Bliver aggressive og evt. voldelige over for andre (med ord eller fysisk).
De “gode” måder:
  • ”Lytter” til din vrede, og lærer hvad der udløser den.
  • Bruger den moderat og under kontrol til at skabe god energi og handling.
  • Styrer den så den bidrager med engagement og positiv gennemslagskraft.
Accepter at din vrede er en følelse, der vil fortælle dig noget vigtigt. Derved kan du lære at håndtere din og andres vrede konstruktivt. Og dermed ”vride” det positive ud af den. De store mængder energi, der er bundet i vrede, kan du bruge til at gøre situationen bedre for dig selv og dine omgivelser.
Eksemplet på hvordan du kan arbejde med at ”vride” din vrede, illustrerer håndteringen af vrede. Du kan i praksis erstatte vrede med en hvilken som helst følelse f.eks. nysgerrig, undren, inspireret, styrket eller åben, blot for at nævne nogle eksempler.

Spørgsmål kontakt 

Melanie Jørgensen

Tlf. +45 3117 8797
[email protected]