Disney Modellen - Den kreative strategi 

Kreativitet en vigtig forudsætning for vores udvikling. Evnen til at forestille os noget - at drømme, er det første skridt hen i mod at opfylde det. Dette uanset om vi ønsker, at bevæge os væk fra noget der ikke fungerer særlig godt, eller vi har et ønske om at opnå noget. Den næste vigtige del er at lave en plan for, hvordan dette skal realiseres. Sidst, men ikke mindst, skal denne plan kvalitetssikres. 

Disney Modellen er som resten af NLP værktøjerne, defineret ud fra en undersøgelse, via Modelling, af hvad der fungerer rigtig godt. I dette tilfælde er det Walt Disney der har været rollemodellen. 

Modellen kan anvendes som

 • Kreativitetsmodel i organisationers ideudvikling
 • Sikring af beslutningsgrundlag
 • Personligt udviklings værktøj
 • Sammensætning og udvikling af effektive teams

Disney modellen indeholder 3 grund tilstande, der alle skal 'høres' i den kreative proces: 

 • Drømmeren
 • Realisatoren
 • Kritikeren

Det er vigtigt, at de alle får plads i processen i et afbalanceret forhold. 

Disney Modellens gulvpositioner

Disney Modellen sikrer, at hver rolle får sin plads til rette tid, så du får et kvalificeret beslutningsgrundlag. 

Hvis du er trænet i modellen på en NLP uddannelse, kan du hente HUMIs gratis værktøj Disney Modellens rolle ankre her. 

Disney Modellen indgår som del af HUMIs NLP Business Practitioner uddannelse, og i virksomhedsrettede workshops om udvikling af samarbejde i effektive teams. 

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her

Tilmeld dig

Kontakt os

 • 15 min. uforpligtende
  coaching eller sparring
 • Et uforpligtende
  møde i din
  organisation
Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!