Konstruktiv feedback med Burger modellen

At give konstruktiv feedback er vigtigt i alle livets sammenhænge, hvis du ønsker at skabe succesfulde relationer, privat såvel på arbejde.

En af de bedste metoder til at give konstruktiv feedback - er Burgermodellen.

Konstruktiv feedback serveret i en Burger

Burgermodellen hjælper dig til at give feedback på en måde som samtidig fokuserer både på det positive og det der kunne udvikles.

Dit udbytte af Burger modellen                                                                                             Du får træning i / lærer:

 • at observere og kommunikere både det positive som virker og negative som måske skal udvikles.
 • at give feedback på en god måde som bidrager til at skabe stærke relationer. Det anerkendende positive, vil hjælpe så udviklingspunkterne bliver hørt og modtaget bedre.
 • at holde et positivt fokus

Samtidig er Burgermodellen også egnet til at kopiere hensigtsmæssig adfærd fra person til person. Værktøjet er med lidt træning så enkelt at den populært kaldes cafe coaching.

Burgermodellen indgår som del af HUMIs NLP Business Practitioner uddannelse, og i coaching efter behov.  

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her  

Tilmeld dig

Kontakt os

 • 15 min. uforpligtende
  coaching eller sparring
 • Et uforpligtende
  møde i din
  organisation
Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!