Model af Verden

Vores sanser bombarderes hvert sekund af flere tusinde informationer. 

Hjernen tager imod disse informationer og omprogrammerer de mange indtryk til noget den kan forstå. Dernæst bearbejder den det til handlinger, i form af interne følelser og eksterne bevægelser = reaktioner.

Psykologen Alfred Korzybski skrev: ”Vi oplever ikke verden, som den er, vi oplever en model af den”. Det betyder, at det vi tror, vi oplever, ikke er en spejling af den faktuelle virkelighed. Med andre ord er der flere sider af samme sag eller rettere; en pr. person.

HUMI har udviklet følgende illustration:

Har du f.eks. et skænderi med din kæreste eller ægtefælle om opvasken, så ligger uenigheden i, at I ikke har den samme ”model af verden”.

Årsagen til det, skal findes i den proces, det menneskelige sind udfører, når informationen bliver tilført. Ved information forstår vi alle de indtryk, som vi som mennesker hele tiden bliver udsat for, og som vores sanseapparater opfanger og behandler i vores bevidste og ubevidste del af hjernen.

”Model af verden” indgår som et af grundelementerne i HUMIs uddannelser; NLP Business Practitioner og NLP Master Practitioner.

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her

Tilmeld dig

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation
Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!