Opfattelsespositions Modellen - Konflikthåndtering i praksis 

Alle uoverensstemmelser, der medfører spændinger i personer eller mellem to eller flere personer er i princippet en konflikt. Konflikt er et begreb og er dermed i sig selv hverken negativt eller positivt.

Det er ofte konflikter - altså en uenighed med en eller flere andre, der får os til at udvikle vores måde at opfatte en situation på. Fordi vi bliver 'tvunget' ud i en erkendelse af, at situationen kan ses på en anden måde end den vi lige selv har opfattet den på.

Det betyder, at konflikter som begreb er positivt, da det giver os mulighed for at udvikle os.

En konflikt bliver negativ, hvis vi undlader at være nysgerrig på, hvad den eller de andre mener og hvorfor. Hvis vi ukritisk holder fast i vores egen opfattelse og undlader at lytte og være undersøgende overfor andres opfattelser.

Opfattelsespositions modellen er et effektivt værktøj til både at løse en eksisterende konflikt, samt ikke mindst til at skabe forståelse for både vores egen og andre menneskers adfærd. 

Modellen træner samtidig din evne til at skifte mellem at

  • være associeret eller dissocieret (en del af / ser situationen ude fra)
  • tage eget udgangspunkt eller den andens udgangspunkt

Der er som udgangspunkt 3 positioner: 
1. Position - dig selv
2. Position - den anden
3. Position - set ude fra

Opfattelsespositions modellenOpfattelsespositions Modellen sikrer, at hver position får sin plads til rette tid, så situationen bliver grundigt belyst ud fra alle involverede - kort sagt så alle bliver hørt. 
Hvis du er trænet i modellen på en NLP uddannelse, kan du hente HUMIs gratis værktøj Opfattelsespositions Model proces her. 

Opfattelsespositions Modellen indgår som del af HUMIs NLP Business Practitioner uddannelse, og i virksomhedsrettede workshops om udvikling af samarbejde og forebyggelse af konflikter i effektive teams. 

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her 

Tilmeld dig

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation
Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!