Skab fremtidens organisation med Emotionel Intelligens

Specialister i Emotionel Intelligens siden 2006

Vores metoder er baseret på Emotionel Intelligens og NLP med ægte involvering af medarbejdere og ledelse. Vores tilgang er praksisorienteret, og vi er specialister i at omsætte indsigt og viden til konkrete løsninger, der enkelt og effektivt implementeres i organisationen. Det skaber succes hos såvel medarbejdere, leverandører, kunder og ledelse. Sammen udvikler vi stærke tillidsfulde relationer.

Emotionel Intelligens skaber fremtidens ledere og medarbejdere og sikrer top performance, en stærk kultur og styrker organisationens bundlinje.

HR & Organisationsudvikling

Den mest effektive metode, til at udvikle en organisation, er en kultur- og værdiworkshop, der baseres på den vigtigste ressource – mennesket. 

Medarbejderne er den vigtigste ressource for en organisation. De tegner kulturen indadtil og organisationens ansigt udadtil. De påvirker hinanden, ledelsen, kunder, leverandører m.fl. De står dermed i første række til at realisere virksomhedens visioner og målsætninger. Deres udvikling er organisationens styrke.

 • Dialogbaseret organisk kulturmåling
 • Kultur og værdiseminar
 • Medarbejderudvikling
 • Samarbejde og konflikter 

Strategisk ledelse

Din ledelsessucces afhænger af evnen til at skabe en effektiv strategi, der motiverer til handling og konkret implementering hos medarbejderne. HUMI er med dig hele vejen i det strategisk arbejde med at omsætte konkret viden og færdigheder til operationelle strategier og handlinger i hverdagen.

Ledelsens evne til at sætte realistiske mål, såvel som at kommunikere, motivere og inspirere medarbejderne til at yde deres optimale, er afgørende for organisationens succes. HUMI sikrer ledelsen opdateret viden og værktøjer til at skabe tillid og handlinger, der i en travl hverdag, effektivt understøtter målene, strategien og visionen.

 • Executive advisory
 • Lederuddannelse
 • Lederseminar/lederworkshop

Forandringsledelse

Årsagen til, at vores kunder oplever 3 gange så stor succes med forandringsprocesser som landsgennemsnittet, er, at vores metoder bygger på Emotionel Intelligens. Ægte involvering af medarbejder og kulturen i en sådan grad, at de oplever vigtigheden af og føler sig trygge i forandringsprocessen. Det, at medarbejderne selv driver forandringerne, betyder at vores kunder kalder forandringer – for transformationer.

 • Succesfuldforandringsledelse
 • Involverende forandringsprocesser

Kontakt os på 2216 1200 eller direkte her

Kontakt os

 • 15 min. uforpligtende
  coaching eller sparring
 • Et uforpligtende
  møde i din
  organisation

Referencer

Succesfuld forandringsledelse i Schneider

”HUMI samlede derpå et team på 4 HUMI konsulenter og vi startede den 1. feedbacksession op blot 10 dage efter mødet med Per. Derpå gik det ellers slag i slag med i alt 25 feedbacksessioner på en måned, som blev samlet op i en rapport, der gav os det samlede overblik. Det var en rigtig god oplevelse.”

Læs hele referencen

HUMI skabte hurtigt et overblik og allerede efter 10 dage gik forandringsledelsen i gang med 4 HUMI konsulenter, der sikrede og fasciliterede processen.

Bevarer overblikket og professionalismen

"Vi kan nu bevare overblikket og vores professionalisme. Vi glæder os hver dag over, at kunne træne og bliver bedre. På den måde er vi stolte over at kunne give vores pædagogiske linie, med følelsesmæssig intelligens og NLP, videre til vores familier, plejefamilier og opholdssteder."

Læs hele referencen

"En af de største problemstillinger i vores arbejde, er når forældre, børn og unge, går i følelsen og derigennem siger nogle hårde ting, og i værste tilfælde bliver fysisk voldsomme. Så bliver vores træning og redskaber, til ikke selv at gå i følelsen, helt afgørende for vores succes."

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!