Medarbejderudvikling

Medarbejderne anses ofte som den vigtigste ressource for en organisation. De tegner virksomhedens ansigt udadtil over for kunder, leverandører og interessenter og er dermed også i første række til at realisere virksomhedens visioner og målsætninger. Det er derfor en meget profitabel og vigtig investering, at investere i medarbejdernes udvikling.

Organisationens udbytte:

 • Fastholde og tiltrække topkvalificerede medarbejdere.
 • Medarbejdere der får større arbejdsglæde, tilfredshed, engagement og en lavere fraværsprocent. 
 • Etablerer et stærkt samarbejde mellem nøglepersoner.

Vores tilgang er oplevelsesbaseret og aktivt involverende, hvor læring og stærke relationer skaber succes. Vi faciliterer og coacher både for enkeltpersoner og grupper. 

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her

Kontakt os

 • 15 min. uforpligtende
  coaching eller sparring
 • Et uforpligtende
  møde i din
  organisation

Referencer

Organisationsudvikling gav team ånd

"De har siden seminaret haft betydeligt højere humør i pressede situationer, de støtter hinanden på tværs, deres indstilling er i top, og de er bare gladere"

Læs hele referencen

"Teamet har virkelig rykket sig; som team og hver især. Det bedste er, at det holder ved"

En forandringsproces giver ejerskab

"Det er nu ikke blot ledelsen, der har et ansvar og skal have svar på det hele. Medarbejderne har ligeledes et ansvar."  

Læs hele referencen

I forandringsprocessen var medarbejderne på gruppesessioner, hvor de kom hele vejen rundt om de ting i hverdagen der påvirkede dem, herunder også hvad de selv og Schneider kan bidrage med.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!