Organisk kulturmåling

Fremtidens forandringer – kræver nye former for måling!      

Som privat eller offentlig virksomhed opnår I de bedste resultater og det bedste psykiske og sociale arbejdsmiljø, hvis I har en fælles forståelse og retning i forhold til kulturen på jeres arbejdsplads.

Den organiske kulturmåling skaber nye veje gennem en dialogbaseret og aktiv involvering af medarbejdere og ledelse.

På en enkelt, hurtig og effektiv måde viser den organiske kulturmåling klare træk og handlingsorienterede tiltag - der styrker og udvikler kulturen i organisationen.

Gennem meningsfuld medarbejder involvering skaber den organiske kulturmåling et stærkt fælles grundlag for handling - der giver øget tryghed, glæde, trivsel i hele organisationen og i sidste ende en bedre bundlinje.

Den organiske kulturmåling viser tydelighed og strategisk retning for ledelsen og giver medarbejder oplevelsen af, at blive hørt og at få deres budskab, deres oplevede virkelighed - leveret direkte til ledelsen.

Samtidig forbereder målingen medarbejderne på de handlingsmæssige forandringer der ligger forude. 

Ledelsen får med en organiske kulturmåling skabt et stærkt ståsted og medarbejderne oplever, at nu sker der virkelig noget – med det resultat, at kulturen løftes hurtigt og effektivt med klare forbedringstiltag skabt i fællesskab. Det giver alle i organisationen et stærkere fællesskab og en stærkere 'vi' kultur.

Læs artiklen https://lnkd.in/gnbMPT5 af Partner i EYBrian Skovhus Jakobsen - "Organisk kulturmåling sikrer udvikling, strategisk retning og fælles forståelse i organisationen"

Download folder

                                                                                    Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation
Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!