Samarbejde & Konflikter

Et godt og konstruktivt samarbejde, i organisationen, med kunder og leverandører er ofte det, der kendetegner de mest succesrige og fremadstormende virksomheder.   

På den anden side kan konflikter meget hurtigt, ødelægge et ellers godt samarbejde. Ofte med direkte påvirkning af både arbejdsglæden og effektiviteten, som dermed også kan ses på bundlinjen. 

Håndteres konflikten hurtigt og effektivt, vil det medvirke til forbedring af arbejdsprocesser og øget trivsel i organisationen. 

Konflikthåndtering giver:

 • Større forståelse for konflikters forskellige faser. 
 • Øget forståelse for egen og andres adfærd og kommunikation. 
 • Bedre intern og ekstern kommunikation til forebyggelse af konflikter.
 • Værktøjer til håndtering af fremtidige konflikter effektivt.

Vi tager afsæt i den stærke energi, der er indeholdt i konflikten. Dette kombineret med vores erfaringer og indsigt i de mekanismer, der påvirker relationen mellem parterne i en konflikt, vil sikre den optimale løsning for alle parter. Vi faciliterer både for enkeltpersoner og grupper. 

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her

Kontakt os

 • 15 min. uforpligtende
  coaching eller sparring
 • Et uforpligtende
  møde i din
  organisation

Referencer

Konflikterne på Vanløse Skole faldt med 75 pct.

Denne positive udvikling skyldes især, de ansattes forståelse for hinanden og hjælpen til gensidig forståelig kommunikation.

Læs hele referencen

Lige efter Vanløse Skole havde gennemgået en større udviklingsproces ved HUMI, var konflikterne i dagligdagen faldet med 50 pct. Hele 8 måneder efter udviklingsprocessen var antallet af konflikter faldet med 75 pct. på skolen.

Psykolog mener det HUMI kan er unikt

”Jeg har også oplevet at stå overfor meget vanskelige, og i min tidligere terminologi umulige, kommunikative opgaver, at være total handlingslammet og ude af stand til at sætte ord sammen til en sætning, og så kunne træde ind i mødelokalet, rolig, føle rummet var mit og så klart at kunne kommunikere mit budskab igennem, så det fungerede.”

Læs hele referencen

Pia mener det HUMI kan er unikt. Pia er selv psykolog og har samarbejdet med andre psykologer og coaches i forbindelse med sit arbejde.

NLP og EI som pædagogisk fundament

"Vi oplever at kunne bruge meget mere af tiden på at overføre viden, læring og gode erfaringer til vores elever. Op vi oplever en stærkere relation til eleverne."

Læs hele referencen

Specialskole har gjort NLP og følelsesmæssig intelligens (EI) til del af deres pædagogiske fundament.

Professionel kommunikation giver positivitet

"Kommunikation; at kunne læse og bruge kropssproget sammen med en mere forstående og positiv indgangsvinkel til kunder, kollegaer, ansatte etc..har medført at møder, diskussioner, m.m. forløber i en meget bedre tone."

Læs hele referencen

NLP uddannelsen hos HUMI gav Thomas værktøjerne til professionel kommunikation.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!