Succesfuld forandringsledelse 

Vores kunder oplever 3 gange så stor succes med forandringsprocesser i forhold til landsgennemsnittet. 

Det skyldes i høj grad, at vores metoder bygger på Emotionel Intelligens med ægte involvering af medarbejderne i en sådan grad, at de forstår vigtigheden af og føler sig trygge i forandringsprocessen.

 

HUMI arbejder ud fra 5 grundlæggende indsigter til succesfuld forandringsledelse:

1. Planlæg i øjenhøjde
Planlæg både forandringsprocessen og motivationer med udgangspunkt i medarbejdernes oplevelser i hverdagen. 

2. Start med 'one mind thinking'
Tag udgangspunkt i hvordan hverdagen p.t. opleves af medarbejderne. 
Sikre at alle forstår hvad målet er. 
Sørg for at tilgangen er oplevelsesbaseret og aktivt involverende. 
Læring og stærke relationer garanterer den rette løsning
Du bliver som leder, deres sparringspartner for, hvordan de når målet. 

3. Forandring kræver aktiv involvering
Det er enkelt og hurtigt at forklare, hvad, hvorfor og hvordan vi ønsker at forandre vores organisation. Det betyder dog ikke, at det også sker. 

4. Succesfuld forandringsledelse skabes emotionelt
Den reelle forandring sker når medarbejderne både forstår og føler sig trygge ved forandringsbehovet. 
Når de oplever sig oprigtig inddraget i virksomhedens organisationsudvikling. 
Dette skabes med involvering gennem empati metoderne fra forskningen om den emotionelle intelligens. 

5. Push/Pull sikrer succes i processen
Som leder betyder det, at du skal designe forandringsprocessen, så den både rummer dem, der kan lide forandring og dem, der har svært ved at se nødvendigheden af forandring.
Denne del kræver ekstra forberedelse og energi i planlægningsfasen, men giver meget mere energi i implementeringen.    

Kontakt os på 22 16 12 00 eller direkte her                                      

Kontakt os

  • 15 min. uforpligtende
    coaching eller sparring
  • Et uforpligtende
    møde i din
    organisation

Referencer

Vi fik engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere og ledere

Vi gik fra økonomiske udfordringer til toppen af KORA’s nationale effektivitets måling

Kirsten Dyrholm, Social- og Ældrechef, Vejen Kommune

Læs hele referencen

"800 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere og ledere" er resultatet efter succesfuld forandringsledelse i samarbejde med HUMI og Social- og Ældreområdet i Vejen Kommune

Store forandringer på kort tid

"Alt i alt en fornøjelse, at man på så kort tid kan komme fra udfordringer til samarbejde, og så med et paradigmeskifte i forhold til samarbejdet med borgerne og prioriteringer i forhold til kerneopgaven."

Læs hele referencen

Læring og forandringsprocesser gav en organisationsudvikling der har højnet serviceniveauet og samarbejdet væsentligt.

Fremtiden skaber vi sammen nu

"Hårdt slid ligger bagude, og nu er det fantastisk at fornemme den fælles glæde og tro på, at fremtiden er den, vi skaber sammen..'"

Læs hele referencen

Lindeblomst oplevede en stor forandring efter en organisationsudvikling ledet af HUMI.

Nøglen til succes er involvering og ansvar

”På gruppessessioner af 3 – 4 sessioners varighed kom medarbejderne hele vejen rundt om de ting i hverdagen der påvirkede dem. De beskrev blandt andet hvad de mener, der skal til for at ændre situationen, herunder hvad Schneider skal bidrage med og hvad de selv kan bidrage med.

Det er nu ikke blot ledelsen, der har et ansvar og skal have svar på det hele. Medarbejderne har ligeledes et ansvar”.  

Læs hele referencen

"Således kunne bolden løftes i fællesskab. Det er nu ikke blot ledelsen, der har et ansvar og skal have svar på det hele. Medarbejderne har ligeledes et ansvar."

Investeringen tjent hjem på kort sigt

Der er ingen tvivl om, at investeringen ved at inddrage HUMI allerede på kort sigt, har tjent sig hjem

Søren Smedegaard Hvid, partner, Ernst & Young, Odense

Læs hele referencen

Revisionsfirmaet Ernst & Young, Odense har brugt HUMI som ekstern konsulent i en større kulturforandringsproces.

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!