NLP med Speciale

Målret din Business Practitioner med et specialeforløb

Det er muligt at målrette din Business Practitioner uddannelse med et specialeforløb indenfor Ledelse, Emotionel Intelligens, Dit Personlige Lederskab.

Uddannelsen er bygget op omkring NLP Business Practitioner uddannelsen, der varer ca. 5 måneder med 6 moduler – og hvert modul er 2 sammen-hængende hverdage fra kl. 08.00 – 16.00. Der planlægges trænings- og sparringsmuligheder mellem modulerne med de deltagende kursister.Der vil under hele uddannelsesforløbet være en kyndig mentor tilknyttet som individuel coach. Mentoren vil være din sparringspartner og understøtte dig i din læring, udvikling og arbejdet med specialedelen i løbet af uddannelsesforløbet.

Inden uddannelsesstart

Indledende samtale med deltageren på uddannelsen, deltagerens leder (eller mentor på jobbet) og eksperten fra HUMI. Formålet er her, at klarlægge formål og fokus med uddannelsen og specialedelen. Samtidig planlægges forløbet med de enkelte sparrings- og coachsamtaler mellem modulerne med eksperten og deltageren.

Sparring og 3 coachingsamtaler

Der er gennem forløbet, 3 sparrings- /coaching samtaler af 60 min. varighed. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål, at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialedelen nås. Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialedelen, sparring på opgaven og øvelser der understøtter læringen og målet.

Aflevering af opgave

Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave. Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med eksperten fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.

Certificering

Uddannelsen er internationalt certificeret og for at bestå uddannelsen kræver det karakteren bestået i såvel den teoretiske som den praktiske opgave.

Underviser 

Den ansvarlig underviser for uddannelsen og specialedelen er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Alle konsulenter og coaches der underviser på HUMI’s uddannelser, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udviklingen af den Emotionelle Intelligens.

          

 • Per Poulsen                       
 • Mobil: +45 2834 0350      
 • Mail: pp@HUMI.dk             

Kontakt 

For sparring omkring valg af uddannelse

 • Melanie Jørgensen
 • Mobil: +45 3117 8797 
 • Mail: mj@HUMI.dk

Næste holdopstart - 31. marts 2020

12 dages kursusforløb. 

 • 1. Modul: - den 31. - 1. april
 • 2. Modul: - den 28. - 29. april
 • 3. Modul: - den 26. - 27. maj
 • 4. Modul: - den 23. - 24. juni
 • 5. Modul: - den 18. - 19. august
 • 6. Modul: - den 15. - 16. september

Hverdage fra kl. 08.00 - 16.00

Pris kr. 29.895 + moms

Tilmeld dig

Kontakt os

 • 15 min. uforpligtende
  coaching eller sparring
 • Et uforpligtende
  møde i din
  organisation

Referencer

Fik både uddannelse og løst mangeårigt traume

”Så foruden at jeg fik min NLP uddannelse, som jeg bruger meget privat og i mit arbejdsliv – så har jeg fået overvundet en angst, der gennem mere end 40 år, på mange måder styrede og besværliggjorde mit liv!”

Læs hele referencen

”Undervejs i uddannelsen blev jeg mere og mere bevidst om, at mine problemer med at sidde på passagersædet i en bil, måske kunne afhjælpes”

Psykolog mener det HUMI kan er unikt

”Jeg har også oplevet at stå overfor meget vanskelige, og i min tidligere terminologi umulige, kommunikative opgaver, at være total handlingslammet og ude af stand til at sætte ord sammen til en sætning, og så kunne træde ind i mødelokalet, rolig, føle rummet var mit og så klart at kunne kommunikere mit budskab igennem, så det fungerede.”

Læs hele referencen

Pia mener det HUMI kan er unikt. Pia er selv psykolog og har samarbejdet med andre psykologer og coaches i forbindelse med sit arbejde.

En "ny" kvinde efter NLP uddannelse hos HUMI

”Hun vendte sig og gav mig et kram. Det var også anderledes og mere varmt. Hendes øjne strålede og dagen blev fantastisk i selskab med en "ny og sprudlende" kvinde, jeg ikke havde set længe.”

Læs hele referencen

Gitte blev inspireret til selv at tage en NLP kommunikations uddannelse hos HUMI, efter at have oplevet en stor forandring hos tidligere kollega.

Sælger mellem 30 - 35 % mere

”… jeg er meget mere konstruktiv i at håndtere kundens indvendinger, så kunden oplever at blive mødt …. Når jeg sammenligner mine og mit netværks resultater til dato, så sælger jeg mellem 30 og 35 % mere med samme tidsforbrug.”

Læs hele referencen

Jonas oplever at NLP har skærpet hans fokus på målet som forsikringsassurandør.

NLP har løftet mine kompetencer

"NLP har været så meget større end jeg overhovedet havde forestillet mig, da jeg gik i gang!"

Læs hele referencen

"Jeg oplever i den grad at kunne indgå i stærkere relationer med eleverne, samtidig kommer det helt bag på mig, hvor meget NLP uddannelsen har givet mig i mit liv."

NLP motiverer og letter hverdagen

"Det resulterer i, at relationen med børnene bliver stærkere og det arbejdsmæssige pres på lærerene mindskes."

Læs hele referencen

"Det styrker udviklingen af børnene og øger deres indlæring. Samtidig har NLP nogle effektive værktøjer til at håndtere de konflikter, der naturligt opstår i hverdagen."

Glad chef med gode redskaber

"... jeg har fået så nemt ved at finde nye metoder, metoder som er så brugbare. I LOVE IT."

Læs hele referencen

"...er faktisk rigtig glad for mit nye liv som CHEF, jeg uddeleger, roser og giver feedback på den gode måde....Ledelsen har rost mig for, hvordan jeg takler stressede stunder."

NLP's værktøjer gjorde mig til en bedre leder

"Ledelse; en bedre forståelse af mit team med en positiv indgangsvinkel, her har konflikthåndteringsværktøjer etc. bestemt gjort at jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som leder og hvordan jeg skal håndtere udfordrende situationer."

Læs hele referencen

Efter en kommunikations uddannelse hos HUMI, har Thomas fået en mere anerkendende tilgang til sit team og en øget opmærksomhed på, hvordan han skal håndtere udfordrende situationer.

Kommunikations uddannelsen gav motivation og udvikling

"Under uddannelsen er jeg blevet inspireret i en sådan grad, at ideerne nærmest præsenterer sig selv. Det bedste er, at ideerne bærer frugt, de sætter energien fri i mine butikker - både min egen, og mine medarbejderes energi"

Læs hele referencen

"Uddannelsen har givet mig stof til flere års motivation og udvikling. Tidligere var det mest et lykketræf, hvis jeg på et kursus eller på en konference fandt noget, der kunne bruges"

Uddannelse ved HUMI er 'Value for Money'

"Det er givende, både på arbejde og på hjemmefronten. Samtidig giver uddannelsen en god selvforståelse og skærper dine kommunikative evner". 

Læs hele referencen

Per tog en NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har gennem hele mit arbejdsliv deltaget på mange kurser, men ingen kurser eller uddannelser har givet mig så meget tilbage..."

Jeg kan bruge min nye viden i mit arbejde

"...og selv om vi har lært meget om konflikthåndtering, har jeg, når jeg tænker efter, ikke haft nogle konflikter siden kurset. Det tilskriver jeg, at jeg nu ser på verdenen med nye øjne".

Læs hele referencen

"Min nye NLP viden er blevet en helt naturlig del af min hverdag, både i relation til andre mennesker, arbejdsmæssigt som privat, men bestem også i forbindelse med min egen måde at se verdenen på".

Det mest lærerige i mit liv!!!

"Jeg vil anbefale denne uddannelse til ALLE, da kommunikation er så stor en del af livet. Og fordi uddannelsen kan bruges i så utrolig mange situationer. For mig har tiden efter jeg mødte NLP været den meste lærerige i mit liv!!!"

Læs hele referencen

David Yeadon udtaler efter sin NLP uddannelse ved HUMI: "Jeg har både privat og forretnignsmæssigt oplevet at NLP er et effektivt værktøj til at opbygge tillid til andre mennesker".

NLP gjorde jeg kunne hjælpe hende

"NLP hjalp mig til at hjælpe underviseren til at forstå hvilke signaler hun egentlig sendte ud, og hvad de gør ved hele holdet. Det på en måde, så hun som underviser kunne bruge det til at udvikle sig selv".

Læs hele referencen

Datter sendte efterfølgende sms til sin mor: "...efter ud har snakket med XXX er det blevet helt anderledes og alle er glade <3 du har virkelig ændret hverdagen for os alle <3 tusinde tak dejlige mor"

Kommunikations uddannelse har forbedret mit liv

"Er overbevist om mange dagligdags udfordringer og stress niveauet ville blive minimeret hos mange. Jeg vil vove og påstå min livskvalitet er forbedret efter NLP". 

Læs hele referencen

Efter uddannelse som Business Practitioner oplevede deltager, en klart forbedret livskvalitet og en mere anerkendende tilgang til sig selv, kolleger og familie.

NLP bragte os tættere sammen som familie

"Vi er, som familie, langt tættere i dag, fordi vores syn på livet er blevet så meget mere ens og det er noget vi mærker hver eneste dag. Og for det er jeg HUMI og NLP meget taknemmelig". 

Læs hele referencen

NLP gav et tættere forhold og øget forståelse til familiens børn - og dermed en langt bedre og tættere relation.

NLP gav større tolerance og forståelse

"et markant mere harmonisk og lykkeligt forhold til min partner grundet bedre kommunikation". 

"...et generelt mere positivt syn på livet - bl.a. som følge af større tolerance og forståelse for mennesker..."

Læs hele referencen

Line fik et generelt mere positivt livssyn og et bedre forhold til sin partner, efter en kommunikations uddannelse hos HUMI.

Uddannelse med garanteret gevinst

"Jeg har fået en værktøjs kasse fyldt med muligheder for personlig udvikling, og løsninger på livets udfordringer, som jeg dagligt har glæde af.... Jeg har oplevet et kursusforløb der var meget anderledes end hvad jeg tidligere har deltaget i. Enhver deltager vil efter min bedste overbevisning - umuligt kunne gå tomhændet hjem". 

Læs hele referencen

Lars Bo Lindegaard Poulsen oplevede store forandringer forretningsmæssigt og i høj grad på det personlige plan.

NLP - den uddannelse der har givet mig mest

"Af de uddannelser jeg har været igennem (studentereksamen, lærereksamen, psykologistudie, diplomuddannelse i ledelse) er min NLP uddannelse den korteste (tidsmæssigt), den med det mindste pensum - og den der har givet mig flest redskaber, størst indsigt og udvikling, fagligt og personligt!"

Læs hele referencen

Psykolog og skoleder: "Denne her uddannelse ender ikke op med et antal bøger i reolen, notater i mapper - den lægger sig ind under huden og er med fremover i ens tanker, handlinger og følelser".

En unik 'værktøjskasse'

"Som coach og menneske har jeg via NLP fået en unik 'værktøjskasse', som vil hjælpe og styrke mig på min vej gennem livet".

Læs hele referencen

Henrik Sangild fortæller at NLP har givet ham yderligere muligheder og gevinster via den måde han tilgår sig selv, hans kolleger, venner og familie på.

Mere overskud og glæde

"Det vigtigste for mig er nok, at jeg har ændret min kommunikation med mig selv. At jeg nu kommunikere mere positivt og tillidsfuldt til mig selv, har gjort jeg har mere overskudog er gladere".

Læs hele referencen

Deltager på kommunikations uddannelse hos HUMI oplever mere overskud, glæde og får en masse positiv feedback fra sine relationer.

NLP er direkte anvendelig i hverdagen

"Forløbet har givet mig en fornyet energi i forhold til mit arbejde, hvor jeg oplever, at der ikke er en udfordring, der er for stor. Min nye indsigt giver mig troen på, at jeg har evnen til at få afsluttet enhver opgave tilfredsstillende".

Læs hele referencen

Kommunikations uddannelsen gav energi til at indgå i forandringsprocesser i en travl hverdag, og få løst arbejdsopgaverne på en ny og effektiv måde.

NLP blev mit vendepunkt

"Jeg føler en lykke og et gå på mod, som jeg ikke har følt i rigtig mange år, og det er som om mit indre bare bobler. Det er bare så VILDT!!!
Jeg mener, at NLP kan bruges af ALLE." 

Læs hele referencen

Berit havde i mange år været præget af depressioner, angst, fobier og intet selvværd. Så lærte hun NLP!

Ja, det lyder spændende
Jeg vil gerne kontaktes!